Kilencven éves jubileum a Pécsi Tudományegyetemen

2013. október 14.


Új Dunántúli Napló - 2013-10-14 - 12. oldal


Az 1367-ben alapított középkori egyetem szellemi örökébe lépő modernkori pécsi felsőoktatás a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem első pécsi tanévének megnyitásával kezdődött, a mai napon épp 90 éve. A három pécsi (orvosi, jogi és bölcsészettudományi) kar mellett a soproni hittudományi kar alkotta intézmény döntő hatást gyakorolt a város életére. A polgármester és a püspök mellé a rektor került, mint a város életének egyik legmeghatározóbb irányítója. A városlakók jobb egészségügyi ellátáshoz jutottak, és részesültek az egyetemi polgárok által keltett keresletből, a lakbérletek, a boltok, éttermek bevétele, az egyetem beruházásain keresztül. A szocialista korszak a széttagolódás időszaka volt, de az infrastrukturális fejlesztések mellett több újabb szakterület jelent meg és új intézmények létesültek. Az egységes pécsi egyetem 2000-től jött ismét létre a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskola integrációjával. A PTE a régi idők tradícióit nem feledve, életébe szervesen beépítve készül az új évezred kihívásaira.

A fotókon:

Pekár Mihály orvosprofesszor előadást tart
Díszebéd Nendtvich Andor díszdoktorrá avatásán, 1927 decemberében
Az 1923. október 14-i tanévnyitó (a mai Halasy-Nagy Aulában)
Az eredetileg főreál-gimnáziumnak épült központi épület (jelenleg KTK)
A Szülészeti Klinika felújított épülete a két világháború között
Faluhelyi Ferenc professzor, a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet alapítója
Weöres Sándor, a bölcsészkar hallgatójának félévi iratkozási lapja
Tankok 1956 őszén a jogi kar épületénél
A Tanárképző Főiskola (ma a BTK épülete) a hetvenes évek végén
A Pécs Orvostudományi Egyetem (a mai Orvostudományi Kar) főépülete
A tavaly átadott, Szentágothai nevét viselő Kutatóközpont
Szentágothai János akadémikus díszdoktorrá avatása 1982-ben
A Tanárképző Főiskola új épületszárnya (ma a TTK épülete)

Dokumentum(ok)