In memoriam Dr. Sándor Attila

2014. június 11.

 

In memoriam Dr. Sándor Attila

 

A PTE Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézete mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Sándor Attila professzor, nagyra becsült és szeretett kollégánk 2014. május 29-én életének 75. évében hosszantartó betegség után elhunyt.

Dr. Sándor Attila Nagykanizsán született 1939-ben. Középiskolai tanulmányait Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte, majd 1965-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Már tudományos diákkörös korában bekapcsolódott a kutató munkába. Tanulmányait követően 1965-től a POTE Biokémiai Intézetében dolgozott, ahol tudományos érdeklődésének kezdetétől a szénhidrát és zsíranyagcserével foglalkozott, különös tekintettel a karnitin regulációs szerepére. 1968-ban Laboratóriumi szakorvosi képesítést nyert.

1975-ben kötött házasságából 1978-ban leány, majd 1981-ben fiú gyermekei születtek.

1984-től 1986-ig az Egyesült Államokban C.L. Hoppel, a karnitin kérdés nemzetközi prominensének munkacsoportjában dolgozott, hazatérve 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett "A máj karnitin tartalmának szabályozása és ennek jelentősége a ketogenezisben" címmel. 1991-ben ismét az Egyesült Államokban tett tanulmányutat, ahol két évet töltött P. A. Srere laboratóriumában a mitokondriális citrát transzporttal foglalkozott. 1994-ben védte meg nagydoktori disszertációját, "A karnitin bioszintézise és ennek klinikai vonatkozásai" címmel, később 1996-ban egyetemi tanárrá nevezték ki.  Később érdeklődése a hő és testsúlyszabályozás kérdésköre felé irányult, különös tekintettel a mitokondriális szétkapcsolást előidéző fehérjék (UCP) szerepére.

Dr. Sándor Attila professzor jelentős szerepet játszott a POTE-n folyó graduális és posztgraduális képzésben. Pályafutása során számos diákkörös és doktorandusz hallgató munkáját irányította, közülük többen egyetemi tanárrá váltak. A tudományos diákkört segítő tevékenységéért 1989-ben miniszteri dicséretben részesült. A Biokémiai Intézetben aktívan részt vett mind a magyar, mind az angol nyelvű oktatásban. Számos hallgató gyakorlatvezetőjeként, és doktoranduszok mentoraként osztotta meg széles látókörű ismereteit. 2005-ben a Fogászati és Szájsebészeti Klinika Alapkutatások fog- és szájbetegségekbencímű doktori programjának programvezetőjévé nevezték ki. Kollégáival mindig nagyon segítőkész volt, szerette és támogatta őket. Teljes munkássága során mindvégig hű maradt Alma Materéhez, a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez

Szabadidejében édesapja hagyatéka révén sokáig borászattal is foglalkozott. Megszállottan gyűjtötte a kiemelkedő, nem éppen populáris, a "művész" kategóriába sorolható filmeket. A mozi iránti szenvedélyéhez hasonló odaadással rajongott az operáért.

Drága barátom, Attila! A Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet valamennyi munkatársa nevében búcsúzom Tőled.

Emlékedet tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

 

Dr. Sümegi Balázs

egyetemi tanár

PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet