Kitüntetések, elismerések a XLVI. Egyetemi Orvosnapokon

2014. október 18.

A XLVI. Egyetemi Orvosnapokon Karunk rubin diplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 70 éve szereztek diplomát. Az idei évben a rubindiplomás doktoraink Dr. Pankotay József és Dr. Tóth Jenő.

Karunk gyémántdiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 60 éve szereztek diplomát:

Dr. Bauer Miklós
Dr. Berger Rezső
Dr. Cseplák György Levente
Dr. Kőhegyi Imre
Dr. Kummer László
Dr. Meláth Ferenc
Dr. Mess Béláné Dr. Mezey Klára
Dr. Varga Ferencné Dr. Nagy Ibolya
Dr. Baján Miklós Béla, 
Dr. Fülöp László Miklós 
Dr. Halász Béla           
Dr. Halász Béláné Dr. Karácsonyi Etelka
Dr. Kary Klára Ágnes
Dr. Stamucz József

Karunk aranydiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 50 éve szereztek diplomát:

Dr. Balázs Mihály
Dr. Balázs Tibor Tamás
Dr. Balog Erzsébet
Dr. Barcza Irén
Dr. Báthori Mária Katalin
Dr. Beke Gizella Mária
Dr. Berényi Lídia
Dr. Bezerédy Márta Ildikó
Dr. Békefi Ottó
Dr. Biró Lajos
Dr. Bobest Mátyás
Dr. Borsos Ferenc
Dr. Borsos Sándor
Dr. Buda Józsefné Dr. Borbás Alujzia
Dr. Csekő Zsuzsanna Mária
Dr. Daradics Ferenc
Dr. Dobos Imre Pál
Dr. Fata Mária
Dr. Fenyvesi Éva
Dr. Ferenczi Julianna Etelka
Dr. Gács Gyula István
Dr. Gádoros Atala Mária
Dr. Gasztonyi Vince
Dr. Gyenge Eszter
Dr. Hadarits Erzsébet
Dr. Hazafi Klára
Dr. Herr Gyula
Dr. Horváth Erzsébet
Dr. Horváth Gézáné Dr. Balázs Mária
Dr. Köves Katalin Anna
Dr. Karoliny Gizella Szibilla
Dr. Kerényi Mária Sára
Dr. Kiss Éva
Dr. Kiss Ilona
Dr. Komora Miklós
Dr. Kontrohr G. Tamás
Dr. Kovács László
Dr. Lőke Miklós Péter
Dr. Laki Margit
Dr. Lendvai Piroska Terézia,
Dr. Lodner Nándor
Dr. Lodner Nándorné Dr. Szendrődi Erzsébet
Dr. Lovász Ferenc
Dr. Lukács Lajos
Dr. Markovits Mária
Dr. Mohr József Tamás
Dr. Nagy Gábor
Dr. Nagy Jenő
Dr. Ótós Miklós
Dr. Papp Márta Katalin
Dr. Pataki Géza János
Dr. Pataki György
Dr. Pintér Éva Emilia
Dr. Pinterics Mária
Dr. Piszér István
Dr. Prieger József
Dr. Prugberger Emil József
Dr. Sárdi Piroska Gizella
Dr. Sarang István
Dr. Solt István Ferenc
Dr. Sudár Géza Márton
Dr. Svastics Egon Dezső
Dr. Szelényi Zoltán
Dr. Szilágyi Sándor
Dr. Than Zoltán
Dr. Tunyogi Csapó Miklós
Dr. Turóczi Ilona
Dr. Ujlaki Éva Mária
Dr. Vass Miklós
Dr. Wenczl Miklós
Dr. Zsilavi Fábián
Dr. Zsolt Njúra

Szabályzatunk szerint, az Orvoskar Pro Facultate Medicinae emlékérmet adományozott azok számára, akik a Kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek.
Az Általános Orvostudományi Kar a Pro Facultate Medicinae emlékérem

Arany fokozatát adományozza

Dr. Németh Péter
egyetemi tanárnak, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet professzorának.

 

Dr. Németh Péter professzor 1973-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az egyetem elvégzését követően a POTE Kórbonctani Intézetében dolgozott, majd 1982-ben létrehozta az önálló immunológiai és biotechnológiai munkacsoportot. 1996-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 1991-tol 2012-ig az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet igazgatói teendőit látta el. Nevéhez fűződik az elméleti immunológia oktatásának bevezetése. 2002-ben az  Orvoskar általános és gazdálkodási dékánhelyetteseként megszervezte és végrehajtotta a Kar gazdálkodási struktúrájának átszervezését. 2006-ban 4 évre a Kar dékánjává választották, mely funkciót rendkívüli aktivitással, fáradhatatlan munkabírással végezte. Rendkívül jelentős Professzor úr munkássága a szakmai utánpótlás nevelésben is.

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta két kiváló dolgozójának Grünfelderné Dr. Pintér Éva hivatalvezető asszonynak és Kis-Gadóné Wenczler Mária irodavezető asszonynak, akik szerteágazó adminisztrációs munkájukat töretlen szorgalommal és nagyfokú hozzáértéssel végzik.

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát adományozta három megbecsült munkatársnak, Juhászné Darabos Lenke óvónőnek, Pikóné Kőszegi Szilvia laboratóriumi asszisztensnek, Sáfrány Ernő szakmunkásnak, akik hosszú időn keresztül, a többi kolléga számára példaértékűen teljesítenek munkaterületükön.

A Hivatásért Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította 1995-ben, a gyógyító egységek azon szakdolgozóinak, akik emberi hozzáállásukkal a betegellátás szakmai követelményét magas szinten valósítják meg, a betegek és munkatársaik megelégedésére. Az emlékérmet évente a klinikavezető főnővérek titkos szavazással ítélik oda az arra érdemes személynek, aki ebben az évben Kneif Józsefné a Pathológiai Intézet laboratórium vezetője.

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek Orvoskarunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

Dékáni dicséretben részesült

Antal Gyöngyi vegyésztechnikus Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
Bódis Jánosné felnőtt szakápoló Urológiai Klinika
Dr. Fábián György klinikai főorvos II.sz. Belgógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Fogarassy Edit osztályvezető főnővér Urológiai Klinika
Füge Istvánné gyógytornász Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Galgóczi Hajnalka gazdasági ügyintéző I.sz. Belgyógyászati Klinika
Halmai Gyöngyi szakasszisztens Orvosi  Genetikai Intézet
Hantosi Márta laboratóriumi asszisztens Laboratóriumi Medicina Intézet
Helyes Lászlóné szakápoló Urológiai Klinika
Horváthné Hermann Andrea asszisztens Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak-sebészeti Klinika
Jankó Sándorné szakképzési főelőadó Szak- és Továbbképző Központ
Kapuvári Csabáné helyettes vezetőápoló Onkoterápiás Intézet
Dr. Kálmán Endre klinikai főorvos Pathológiai Intézet
Kisdaróczi Andorné laboratóriumi asszisztens Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Dr. Miszlai Zsuzsanna főorvos Onkoterápiás Intézet
Molnár Éva laboratóriumi asszisztens Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Nagy Enikő asszisztens Anatómiai Intézet
Ömböli Gyuláné laboratóriumi asszisztens Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Pap László mechanikus Biofizikai Intézet
Pappné Bácskai Sarolta laboratóriumi asszisztens Laboratóriumi Medicina Intézet
Petrovics Tiborné osztályvezető ápolónő Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Rékai Zsoltné műtős szakasszisztens Szemészeti Klinika
Szókisboris Péter  informatikus Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Tóth Katalin osztályvezető ápoló MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék
Varga Jánosné laboratóriumi asszisztens Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Dr. Végh Mária klinikai főorvos Családorvostani Intézet
Vukmanné Kotroczó Ildikó gazdasági vezető Sürgősségi Orvostantani Tanszék
Walczné Gróf Judit titkárnő Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika


Valamennyi kitüntetett munkásságáról szóló részletes méltatást az Orvoskari Hírmondó ünnepi számában olvashatják.

A Romhányi Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította a tantermi előadások keretében végzett magas színvonalú oktatómunka elismerésére. Az arra érdemes oktatókat a magyar és angol képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással. Az emlékérmet évenként egy fő elméleti és egy fő klinikai tantárgyat előadó oktató kapja.

Az idei évben ebben a kiemelkedő elismerésben immár 16. alkalommal Dr. Szeberényi József egyetemi tanár, az Orvosi Biológiai Intézet igazgatója és ugyancsak sokadszorra Dr. Nagy Judit a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum emeritus egyetemi tanára részesült.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és további eredményes oktatómunkát kívánunk.

A Kiváló Gyakorlatvezető címet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 1995-ben alapította. Az arra érdemes oktatókat a magyar, angol és német képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással. Kiváló gyakorlatvezetőink:

Dr. Mike Andrea adjunktus Neurológiai Klinika
Dr. Hollósy Tibor adjunktus Anatómiai Intézet
Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Dr. Rékási Zoltán egyetemi docens Anatómiai Intézet
Dr. Balaskó Márta egyetemi docens Kórélettani és Gerontológiai Intézet
Dr. Kocsis Béla egyetemi docens Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Dr. Kajtár Béla adjunktus Pathológiai Intézet
Dr. Molnár Gergő adjunktus II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrol. Centrum
Dr. Kálmán Endre klinikai főorvos Pathológiai Intézet
Dr. Pytel Ákos adjunktus Urológiai Klinika
Dr. Lempel Edina tanársegéd Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Kuzma Mónika tanársegéd Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Pethőné Dr. Lubics Andrea egyetemi docens Anatómiai Intézet
Dr. Szalma József adjunktus Fogászati és Szájsebészeti Klinika


Gratulálunk a kitüntetetteknek és további eredményes oktatómunkát kívánunk.

Úgyszintén az V. és VI. éves hallgatók titkos szavazata alapján került átadásra a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevél.


A legjobban oktató intézetek:

Orvosi Biológiai Intézet - Dr. Szeberényi József egyetemi tanár
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Koller Ákos egyetemi tanár
Anatómiai Intézet - Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár

A legjobban oktató klinikák:

Neurológiai Klinika - Dr. Komoly Sámuel klinikaigazgató hivatalos távolléte miatt Dr. Pál Endre egyetemi docens vette át az oklevelet.
I.sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum - Dr. Wittmann István egyetemi tanár.

Gratulálunk a kitüntetett intézetek és klinikák oktatógárdájának, további sikeres és eredményes oktatómunkát kívánunk.

A 2014/2015-ös tanévben Köztársasági ösztöndíjban részesülnek kiemelkedő tanulmányi eredményükért az alábbi hallgatók.

Tényi Dalma  
Jüngling Adél
Kupó Péter
Vadász Gyöngyvér
Karádi Zsófia Nozomi
Sárvári Katalin
Bajzik Bence
Horváth Katalin Barbara
Erdődi Bence Tamás
Molnár Enikő
Hajdu Máté

Gratulálunk a kiváló eredményt elért hallgatóknak.

Ezen ünnepség keretén belül adtuk át Az évfolyam kiemelkedő hallgatója elismerő okleveleket, melyet a tanulmányi eredmény alapján kapnak azok a hallgatók, akik az elmúlt két szemeszterben az adott évfolyam minden kötelező tantárgyát teljesítették és a korrigált kredit indexük 4.5 felett volt.

II. évfolyam

Általános Orvos Szak

Bajzik Bence
Farkas Gábor

General Medicine

Shahidi, Parham

Allgemeine Humanmedizin

Lange, Mario

Fogorvos Szak

Szabó Dóra

Gyógyszerész Szak

Boda Gabriella

III. évfolyam

Általános Orvos Szak

Czétány Péter
Papp Máté
Csaba Gergely József

IV. évfolyam

Általános Orvos Szak

Csernela Zsófia
Szakács Zsolt

Allgemeine Humanmedizin

Jager, Melissa Katharina

Dentistry

Lovász Bálint

Zahnmedizin

Bub, Carolin

Gyógyszerész Szak

Herczeg Diána Ildikó

V. évfolyam

Általános Orvos Szak

Szabó Dóra

General Medicine

Sandvik, Anne

Allgemeine Humanmedizin

Arnold, Sabrina Silvia

Fogorvos Szak

Katona Krisztián

Zahnmedizin

Hautz, Kristin

Gyógyszerész Szak

Kaszás Andrea

VI. évfolyam

Általános Orvos Szak

Tényi Dalma
Molnár Enikő

General Medicine

Molvik, Richard Alexander

Gratulálunk a kiváló eredményt elért hallgatóinknak. További sikereket és eredményes munkát kívánunk.

Az eseményen készült fotók megtalálhatók Képgalériánkban:  http://aok.pte.hu/hu/galeriak/galeria/506