Pályázat online kurzusok fejlesztésére

2016. március 9.

magyarországi és határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézmények oktatói számára

Az Óbudai Egyetemen 2014-ben megalakult a KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM (K-MOOC), amelynek egyik fő célja, hogy biztosítson kredittel elismert online oktatási formát a Kárpát-medencei, részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói számára, illetve egy oktatási formát az élethosszig tartó tanulás megvalósítására. A pályázat célja, hogy a K-MOOC Hálózatához csatlakozott felsőoktatási intézmények bekapcsolódjanak a kurzuskészítés és meghirdetés folyamatába. Ezzel gazdagítjuk a kurzusok tárházát és az elérhető tudományterületeket is. Lehetőséget teremtünk az oktatók számára a meglévő kredit értékű tárgyaik megújítására. A korszerű tananyagok kifejlesztése hozzájárul a képzés színvonalának növeléséhez.

A pályázat feltételei:

  • A pályázat beadásának határidejéig a pályázó oktató felsőoktatási intézménye nyilatkozatban csatlakozzon a K-MOOC Hálózatához.
  • A fejleszteni kívánt tantárgy kredit értékű az adott egyetemen.
  • A tananyag mennyisége és a hozzá rendelt kredit érték között szoros és logikus kapcsolat legyen.

A pályázat beadásának határideje: 2016. március 31.

Az elbírálás határideje: 2016.április 18.

 A kurzus komplex elkészítése, feltöltése a keretrendszerben: 2016. augusztus 19.

A pályázatokat a következő email címre küldje: szaraz.denes@kmooc.uni-obuda.hu

 

A további fontos információkat a mellékelt PDF dokumentum tartalmazza:

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható