Kitüntetések, elismerések a XLVIII. Egyetemi Orvosnapokon

2016. október 24.

A XLVIII. Egyetemi Orvosnapokon Karunk vasdiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 65 éve szereztek diplomát:

1. Dr. Balassa Miklós János

2. Dr. Bohenszky György 

3. Dr. Czukor Jenő 

4. Dr. Csete Béla

5. Dr. Csongor Éva 

6. Dr. Fekete Erzsébet 

7. Dr. Halvax László

8. Dr. Mess Béla

9. Dr. Szőnyi László

10. Dr. Zólyomi Gabriella

 

Karunk gyémántdiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 60 éve szereztek diplomát:

Dr. Baranyai István

Dr. Bozó József

Dr. Cholnoky Péter 

Dr. Donhoffer Ágnes

Dr. Erdélyi Teréz

Dr. Énekes Béláné

Dr. Fancsik János

Dr. Farbaky Iván

Dr. Fábián Imre

Dr. Gasztonyi Ferenc

Dr. Gelencsér József

Dr. Halvax Éva

Dr. Illei György

Dr. Kapitány József

† Dr. Kató Gergely 

Dr. Kiss József

Dr. Kovács Irén

Dr. Kovács Sándor László

Dr. Könyves Zoltán

Dr. Lajos Tamás

Dr. Ludvigh Károlyné

Dr. Szegfalvi Edit

Dr. Mérő Endre Gábor

Dr. Oó Mária

Dr. Róka Edith

Dr. Róna Szilvia

Dr. Szilágyi Imre

Dr. Thán Ede

Dr. Tóth László

Dr. Kelemen Andor

 

 

Karunk aranydiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 50 éve szereztek diplomát:

Dr. Almási Gyöngyi

Dr. Aszmann Anna

Dr. Bajusz Viktor Elemér

Dr. Bárdos László

Dr. Bellyei Árpád

Dr. Berényi Üveges Ildikó

Dr. Blázek Márta

Dr. Bodó László

Dr. Bogár László Imre

Dr. Czéh Gábor

Dr. Csángó Péter András

Dr. Cserháti Géza

Dr. Csizmadia Zsuzsanna

Dr. Csongrády Emőke

Dr. Dörömbözy Judit Katalin

Dr. Dulánszky Mária

Dr. Ferenczy Mihály Ferenc

Dr. Ferenczy Piroska

Dr. Gelencsér Gyula

Dr. Gimesi Mihály

Dr. Hajdu Gábor

Dr. Hajduczki István

Dr. Halasy Kálmán

Dr. Hauzeur Mária

Dr. Hegedüs Éva Piroska

Dr. Hegedűs Mihály

Dr. Horváth Klára

Dr. Horváth Margit

Dr. Ittzés Balázs

Dr. Kellner Judith

Dr. Knoch Mária Valéria

Dr. Kosztolányi György

Dr. Kutas Mária

Dr. Lassu Gyula

Dr. Lencse László

Dr. Lomb Dénes

Dr. Lomb Dénesné Dr. Czérna Margit

Dr. Ludány Andrea

Dr. Magdics Mária

Dr. Makk Anikó

Dr. Mammel Ede

Dr. Marosi Irén

Dr. Mayer Rezső

Dr. Mazur Sándor Miklós

Dr. Molnár Péter Pál

Dr. Orbán György

Dr. Paczolay Ilona

Dr. Pap István

Dr. Passa Éva Mária

Dr. Pataki István

Dr. Pintér István György

Dr. Pintér Mária

Dr. Pottyondy Judit

Dr. Rákóczi István

Dr. Roszbor József

Dr. Ruzsa Győző

Dr. Sas Gábor

Dr. Schmidt Gabriella

Dr. Soltész Gyula

Dr. Soroncz Mária Márta

Dr. Szabolcsi Tivadar

Dr. Szabó István

Dr. Szabó Tamás

Dr. Szirmai Imre

Dr. Szmolenszky Tamás

Dr. Szmolenszky Tamásné Dr. Rőth Erzsébet

Dr. Tóth Margit

Dr Varga István

 

 

Szabályzatunk szerint, az Orvoskar Pro Facultate Medicinae emlékérmet adományoz azok számára, akik a Kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek:

Az Általános Orvostudományi Kar a Pro Facultate Medicinae emlékérem Arany fokozatát adományozta Dr. Szeberényi József egyetemi tanárnak, az Orvosi Biológiai Intézet professzorának.

Dr. Szeberényi József egyetemi tanár 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1975 óta dolgozik különböző beosztásokban jelenlegi munkahelyén, a PTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézetében. 1992-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Ugyanezen időponttól az intézet igazgatói teendőit is ellátta 2015-ig. Folyamatosan részt vesz az orvostanhallgatók oktatásában és vizsgáztatásában. 2005-ben az „Év kiemelkedő szellemi alkotásáért” díjban, valamint Mestertanár Aranyérem díjban részesült. Tudományos kutatási eredményeit számos sikeres előadása, valamint hazai és rangos nemzetközi folyóiratban megjelent publikációi is bizonyítják. 

 

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta két kiváló oktatójának Dr. Bartalos László szakorvosnak és Dr. Lóránd Tamás egyetemi docensnek, akik a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését hosszú évtizedek óta nagy odaadással és kiváló szakmai felkészültséggel végzik.

 

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát adományozza három megbecsült munkatársnak, Hadobás Gézáné műtősnőnek, Orbán Izabella asszisztensnek és Pápista Erika állatgondozónak, akik hosszú időn keresztül, a többi kolléga számára példaértékűen teljesítenek munkaterületükön.

 

A Hivatásért Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította 1995-ben, a gyógyító egységek azon szakdolgozóinak, akik emberi hozzáállásukkal a betegellátás szakmai követelményét magas szinten valósítják meg, a betegek és munkatársaik megelégedésére. Az emlékérmet évente a klinikavezető főnővérek titkos szavazással ítélik oda az arra érdemes személynek, aki ebben az évben:

Bogláriné Szilágyi Erzsébet a Klinikai Központ Ápolásigazgatás ápolási igazgató-helyettese.

 

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek Orvoskarunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

Kiemelt dékáni dícséretben részesül:

Dr. Melczer László egyetemi docens, Szívgyógyászati Klinika

 

Dékáni dicséretben részesül:

Adamikné Novák Andrea ügyvivő szakértő, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Dr. Balaskó Márta egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet

Bárányné Nagy Gyöngyike diplomás ápoló, Radiológiai Klinika

Dr. Beöthe Tamás adjunktus, Urológiai Klinika

Bodáné Erdei Lívia szakápoló, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Boros Rita HR referens, Sürgősségi Orvostani Tanszék, Sürgősségi Betegellátó Osztály

Csapó Veronika titkárságvezető, Sebészeti Klinika

Dobi Andrea, diplomás ápoló, Szívgyógyászati Klinika

Farkas Ibolya ambuláns vezető  asszisztens, Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Hamar Attiláné orvosírnok, Urológiai Klinika

Istenesné Rózsai Ágnes laboranalitikus, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Kállai János egyetemi tanár, Magatartástudományi Intézet

Dr. Korontai Rita klinikai főorvos, Szívgyógyászati Klinika

Dr. Kovács Patrícia rezidens orvos, Aneszteziolgiai és Intenzív Terápiás Intézet

Dr. Kónyi Attila adjunktus, Szívgyógyászati Klinika

Könyvesné Sarkadi Margit ápolásszakmai intézetigazgató-helyettes, Nukleáris Medicina Intézet

Marcsik Ildikó műtős szakasszisztens, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Márton Zsolt boncsegéd, Anatómiai Intézet

Dr. Porpáczy Zoltán egyetemi docens, Igazságügyi Orvostani Intézet

Radó Ágnes képi diagnosztikai szakasszisztens, Radiológiai Klinika

Reiszné Horváth Mária laboratóriumi asszisztens, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Tapasztóné Fazekas Kornélia klinikai labor szakasszisztens, I. sz Belgyógyászati Klinika

Dr. Tóthné Dr. Vékási Judit klinikai főorvos, Szemészeti Klinika

Végh Lászlóné részlegvezető szakasszisztens, Szívgyógyászati Klinika

 

A Romhányi Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította a tantermi előadások keretében végzett magas színvonalú oktatómunka elismerésére. Az arra érdemes oktatókat a magyar, angol és német képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással. Az emlékérmet évenként egy fő elméleti és egy fő klinikai tantárgyat előadó oktató kapja.

Az idei évben ebben a kiemelkedő elismerésben immár 18. alkalommal Dr. Szeberényi József egyetemi tanár, az Orvosi Biológiai Intézet volt igazgatója és Dr. Wittmann István egyetemi tanár, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum igazgatója részesült. 

 

A Kiváló Gyakorlatvezető címet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 1995-ben alapította. Az arra érdemes oktatókat a magyar, angol és német képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással:

1.

Dr. Gaszner Balázs

egyetemi docens

Anatómiai Intézet

2.

Dr. Hollósy Tibor

adjunktus

Anatómiai Intézet

3.

Dr. Ezer Erzsébet

klinikai főorvos

Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Intézet

4.

Dr. László Kristóf

adjunktus

Élettani Intézet

5. Dr. Molnár Gergő adjunktus Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

6.

Dr. Rékási Zoltán

egyetemi docens

Anatómiai Intézet

7.

Dr. Mike Andrea

adjunktus Neurológiai Klinika
8. Dr. Radnai Márta egyetemi tanár Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

9.

Dr. Than Péter

egyetemi tanár

Ortopédiai Klinika

10.

Dr. Kajtár Béla

adjunktus

Pathológiai Intézet

11.

Dr. Pethő Gábor

egyetemi tanár

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

  Dr. Szapáry László egyetemi docens Klinikai Központ Neurológiai Klinika

12.

Dr. Nyúl Zoltán

adjunktus

Gyermekgyógyászati Klinika

13.

Dr. Czopf László

egyetemi docens

I. sz. Belgyógyászati Klinika

14.

Dr. Lempel Edina

adjunktus

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

 

 

Kitűntetésben részesültek a legjobban oktató intézetek is:

 

Transzlációs Medicina Intézet                      Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár                                                                                            

Anatómiai Intézet                                         Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár

Orvosi Biológiai Intézet                                 Dr. Ábrahám Hajnalka egyetemi docens

 

 

A legjobban oktató klinikák:

 

I. sz. Belgyógyászati Klinika                            Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár 


II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum       Dr. Wittmann István egyetemi 


Neurológiai Klinika                                          Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár 

 

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen ünnepség keretén belül tudtuk átadni Az évfolyam kiemelkedő hallgatója elismerő okleveleket, melyet a tanulmányi eredmény alapján kapták azok a hallgatók, akik az elmúlt két szemeszterben az adott évfolyam minden kötelező tantárgyát teljesítették és korrigált kredit indexük 4.5 felett volt.

 

II. évfolyam Általános Orvos Szak                    Magyar Olívia

General Medicine                                             Ayham Ra'ed Noor Alhaddad

Allgemeine Humanmedizin                              Marvin Reuter 

Fogorvos Szak                                                 Nagy Natália Netta

Gyógyszerésztudományi Kar                            Vörös Annamária, sajnos nem tud részt venni az ülésen

III. évfolyam Általános Orvos Szak                   Kálmán Patrícia                                                         

Gyógyszerésztudományi Kar                           Csontos Dorina

IV. évfolyam Általános Orvos Szak                   Sütő Zsófia

General Medicine                                            Óli Jacobsen 

Fogorvos Szak                                                 Szabó Dóra

Zahnmedizin                                                   Viktoria Angerhausen 

Gyógyszerésztudományi Kar                            Boda Gabriella

V. évfolyam Általános Orvos Szak                    Schroth Evelyn

General Medicine                                             Andreas Laszlo Bauer Mihocsa

Allgemeine Humanmedizin                              Laura Haag

Fogorvos Szak                                                 Meszarics Réka Kata

Zahnmedizin                                                    Hildebrant Hauke Hendryk

Gyógyszerésztudományi Kar                            Faisal Anna Zelma


 

VI. évfolyam Általános Orvos Szak                  Szakács Zsolt

Csernela Zsófia

Pintér Dávid

General Medicine                                            Nima Aryatape Seifi

Allgemeine Humanmedizin                             Valerie Habermehl

 

Az eseményen készült fotók megtalálhatók Képgalériánkban