Az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok alkalmából kitüntetettek névsora

2017. október 24.

Az 2017. október 20-án karunkon megtartott egyetemi orvos- és fogorvosnapokon ünnepélyes keretek között került sor a Kar által adományozott kitüntetések, valamint az arany-, gyémánt,- vas- és rubin diplomák átadására.

Az ünnepségen a Pro Facultate Medicinae, a Dékáni Dicséret, a Dékáni Elismerő Oklevél, a Romhányi Emlékérem, a Kiváló Gyakorlatvezető, a Legjobban Oktató Intézet, Klinika, az Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérem és „Az évfolyam kiemelkedő hallgatója” és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők vehették át kitüntetéseiket a Kar és az Egyetem vezetésétől. Az ünnepi műsort a Pannon Gyermekkar kórusa szolgáltatta. A kitüntettek és elismerésben részesültek névsora az alábbiakban tekinthető meg.

A Kar vezetősége nevében ezúton is szívből gratulálunk valamennyi elismerésben és kitüntetésben részesült kedves kollégánknak, dolgozóinknak és egykori hallgatónknak!

A kitüntetettek munkásságáról szóló részletes méltatást az Orvoskari Hírmondó ünnepi számában olvashatják.

Dokumentum(ok)

  • Orvoskari kitüntetettek névsora 2017

    .pdf

    download