Pályázat PhD-fokozatot szerzett kutatóknak

2023. március 6.

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma az egyetemeken folyó gyógyszerkutatás támogatása céljából pályázatot hirdet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén 2021. április 1-je és 2022. március 31-e között doktori (PhD) fokozatot szerzett kutatók számára, 100 ezer forintos kutatási támogatás elnyerésére.

Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén készített gyógyszerkutatással, gyógyszerfejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó doktori disszertáció téziseinek a beküldésével, melyhez csatolni kell a disszertáció témájában megjelent közleményeket. A pályázat további feltétele: a disszertáció sikeres megvédését igazoló okirat.

A pályázatokat elektronikusan 2023. április 15-ig kell a kuratórium elnökének és titkárának email címére (zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu, volgyi.gergely@pharma.semmelweis-univ.hu) eljuttatni.

A pályázatok elbírálását a kuratórium által felkért, szakemberekből álló bírálóbizottság végzi. A támogatást nyert kutató meghívást kap a „Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Szimpózium 2023” rendezvényre, ahol előadásban számolhat be eredményeiről.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!