MTA-támogatás és felhívás az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjának elnyerésére

2023. március 16.

A Pályázat és Projektmenedzsment Igazgatóság két MTA-s pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet, melyek ha felkeltették érdeklődését, az ügyintézéssel kapcsolatban keresse bizalommal az orvoskar pályázati referensét, Sólyom Tamást: tamas.solyom@aok.pte.hu.

1. MTA-támogatás egyszeri utazásokhoz, kutatási együttműködések fejlesztésére

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak a fejlesztése érdekében, kétoldalú együttműködési megállapodásainak a keretében - mint küldő fél - mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz:

Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2023. évi mobilitási igénybejelentésekhez | MTA

2. Jelentkezési felhívás az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjának elnyerésére – 2023

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, az MTA Alapszabálya 6. § (2) bekezdése alapján jelentkezési felhívást tesz közzé az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjának elnyerésére:

Jelentkezési felhívás MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj elnyerésére - 2023 | MTA

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!