Tudományos szakosztály

Tanulságos esetek fóruma

2022. november 28, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Hepatikus áttéteket adó pankreasfej tumoros beteg kezelésének nem mindennapi története (Esetgazda: Dr. Szabó Zsolt, Onkológia, Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, közreműködők: Máhr Károly, Onkológia, Dr. Papp Ákos, Radiológia, Dr. Soós Balázs, Urológia, Dr. Völgyi Zoltán, II. sz. Belgyógyászati Osztály, Dr. Tóth Zoltán. Nukleáris Medicina Medicopus Nonprofit Kft., Prof. Dr. Kelemen Dezső, PTE KK Sebészeti Klinika)

2. Necrotizáló enterocolitis érett újszülöttben (Esetgazda: Dr. Vaski Júlia, közreműködő: Dr. Tészás Alexandra, Dr. Tárnok András, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika; Prof. Dr. Vajda Péter, Manuális Tanszék)

3. Egy halálos kimenetelű gyermekbántalmazás tanulságai (Esetgazda: Dr. Simon Gábor,közreműködő:

Dr. Heckmann Veronika, PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet; Dr. Pakodi Ferencné Dr. Dérczy

Katalin, PTE Orvosi Képalkotó Klinika)

Tanulságos esetek fóruma

2022. november 14, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Csecsemőkori epilepszia – mikor a genetika segíthet (Esetgazda: Dr. Gárdos László, Gyermekosztály , Zala Megyei Szent Rafael Kórház, közreműködők: Dr. Elmont Beatrix, Dr. Kis-Miki Renáta, Gyermekosztály, Dr. Kárteszi Judit, Genetika, Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg; Dr. Jakus Rita, Bethesda Gyermekkórház, Budapest)

2. Covid-19 fertőzés indukálta haemorrhagiás pericarditis (Esetismertető: Dr. Győri Ádám, közreműködő: Dr. Környei Mária, esetgazda: Dr. Mosdósi Bernadett, PTE KK Gyermek Klinika)

Felkért előadások

2022. október 24, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Prof. Dr. Eric L. Delwart, Department of Laboratory Medicine, University of California, San Francisco

(UCSF), CA USA and Vitalant Research Institute, San Francisco, CA, USA.

Harnessing the power of DNA sequencing for virus discovery (40 perc)

A vendéget bemutatja: Prof. Dr. Reuter Gábor, PTE KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

2. Dr. Hegyi Eszter, PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet

A krónikus pankreatitisz genetikai háttere - az elmúlt 25 év (25 perc)

Felkért előadások-Tanulságos esetek fóruma

2022. október 10, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1 Dr. Fazakas János, Semmelweis Egyetem, Sebészeti, Transzplantációs ás Gasztroenterológiai Klinika

ClotPro Plus – a vérzésen túl (30 perc)

2. Tanulságos esetek a CoVid/DIC/fibrinolízis rezisztencia témakörből (30 perc) (Esetgazdák: Dr. Smudla Anikó

és Dr. Fazakas János, Semmelweis Egyetem, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika).

A vendégeket bemutatja: Prof. Dr. Molnár Tihamér, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

3. Dr. Vida Róbert, PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet (25 perc).

A betegek gyógyszeres terápiájának az optimalizálása: a gyógyszerhamisítás, illegális gyógyszerforgalmazás

vizsgálata

Tanulságos esetek fóruma

2022. szeptember 26, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Pancreas annulare felismerése egy coeliakias betegnél

(Esetgazda: Dr. Magyarosi Debora, Gasztroenterológiai Osztály, közreműködők: Dr. Fekete Diána,

Prof. Dr. Bajzik Gábor, Dr. Káposztás Zsolt, Dr. Lőte Sándor, Dr. Egyházi Zsolt, Dr. Ghosh

Meenakshi, Prof. Dr. Hunyady Béla, Dr. Haragh Attila, Győrné, Korom Viktória, Gárdonyi Mihály,

Radiológiai, Sebészeti, Pathológiai Osztály, Központi Laboratórium, Somogy Megyei Kaposi Mór

Oktató Kórház, Kaposvár; PTE I. számú Belgyógyászati Klinika, Gasztroenterológiai Tanszék)

2. Hagyományos fogsebészeti megoldás alsó őrlőfog megtartására olyan esetben, amikor a korszerű,

navigált endodontiai eljárás nem volt kivitelezhető

(Esetgazda: Dr. Kincses Dóra, PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika)

Tanulságos esetek fóruma - Felkért előadások

2022. szeptember 12, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Óriás mellkasi paraganglioma

(Esetgazda: Dr. Gulyás Erna, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika; közreműködők: Prof. Dr. Bajnok László, Dr. Nemes Orsolya, Dr. Bódis Beáta, Prof. Dr. Mezősi Emese, Endokrinológia és Anyagcsere Osztály; Dr. Szukits Sándor, Dr. Schmidt Erzsébet, Orvosi Képalkotó Klinika; Dr. Semjén Dávid, Dr. Kálmán Endre, Pathológiai Intézet; Prof. Dr. Szabados Sándor, Dr. Kittka Bálint, Szív- gyógyászati Klinika; Dr. Benkő István, Sebészeti Klinika).

2. Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva,

PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet, PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A daganatos páciensek betegútjainak jellemzői (25 perc)

3. Dr. Ács Péter, PTE KK Neurológiai Klinika

A cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció (25 perc)

Tanulságos esetek fóruma

2022. május 9, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. JAK2V617F mutációval járó klonális haemopoesis (CHIP) kardiovaszkuláris szövődményeinek a kezelése (Esetgazda: Prof. Dr. Egyed Miklós, Somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Haematológiai Osztály; további résztvevők: Dr. Kajtár Béla, PTE KK Pathológiai Intézet; Dr. Földesi Csaba, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet).

2. Elhúzódó lázas állapot (FUO?) a COVID-19 pandémia első hulláma idején

(Esetgazda: Dr Albert-Baróti Bíborka, Zala Megyei Szent Rafael Kórház, I. Belgyógyászati és Infektológiai Osztály).

3. Egy kalandos diagnózisú acromegália fogászati vonatkozásai

(Esetgazda: Dr. Gurdán Zsuzsanna, PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika; további résztvevők: Dr. Mandel Iván, PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika; Prof. Dr. Nagy Zsuzsanna, PTE KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum).

Felkért Visiting Professzori és Székfoglaló előadások

2022. április 25, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Prof. Dr. Bátai István, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Negyven év az aneszteziológiában. Az étertől a mindentudó eszközökig. (40 perc)

2. Dr. Simon Diána, PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

B-sejt összetétel és funkció vizsgálata szisztémás sclerosisban (25 perc)

3. „Egy a valóság, s ezer a ruhája”

Esetgazdák: Dr. Biró Katalin, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (1.) és Dr. Karádi Zsófia Nozomi, PTE KK Neurológiai Klinika (2.); további résztvevők: (1.) Dr. Magyar Klára, Prof. Dr. Késmárky Gábor, (2.) Dr. Szapáry László; (3.) Dr. Nagy Csaba; Dr. Farkas Péter, PTE KK Képalkotó Klinika; (4) Prof. Dr. Menyhei Gábor, PTE KK Érsebészeti Klinika.

Tanulságos esetek fóruma

2022. április 4, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Covid, nem COVID?

(Esetgazda: Dr. Paraicz Gábor és Dr. Czigány Diána Gréta, Tolna Megyei Balassa János Kórház, Tüdőgyógyászati Osztály; további közreműködő konzultáns: Dr. Sinkovicz András főorvos).

2. Retinoblastoma atípusos megjelenési formája

(Esetgazda: Dr. Gaál Valéria, PTE KK Szemészeti Klinika)

3. Élet a halál torkában

(Esetgazdák: Dr. Csikós Ágnes, PTE ÁOK Alapellátási Intézet és Dr, Molnár András, PTE KK Onkoterápiás Intézet; további közreműködők: Dr. Kolumbán Bálint, PTE KK Idegsebészeti Klinika; Ferka Nikolett, Pécs –Baranyai Hospice Alapítvány)

Tanulságos esetek fóruma

2022. március 21, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Inoperabilis májtumor, amely mégis gyógyítható (Esetgazda: Dr. Kovács Tibor, Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Győr)

2. MALT Lymphomával és membranoprolifertaív glomerulonephritissel asszociált Sjögren szindróma a Covid osztályon Barabás Noémi1, Kardos Magdolna2, Matolcsi Andrea1, Barkó Zsuzsanna1, Magi Erzsébet1, Kerkovits Lóránt1, Ambrus Csaba1 Budapest, Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Nefrológia-Hipertónia Profil1, Semmelweis Egyetem II.sz Patológiai Intézet2

3. Coecum adenocarcinoma és ureter urothelsejtes carcinoma szinkron előfordulásának az esete

(Esetgazda: Dr. Dawson Anna Rebeka, közreműködők: Dr. Bíró Adrienn, Dr. Somodi Krisztián, Dr. Káposztás Zsolt, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Sebészeti Osztály, Kaposvár).

Székfoglaló előadások

2022. február 28, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Prof. Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika (40 perc)

Biológiai, neurokognitív és pszichológiai markerkutatások – az obezitológiától a neuropszichiátriáig

2. Prof. Dr. Késmárky Gábor, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Verőérbetegek hemoreológiai és angiológiai műszeres vizsgálata (40 perc)

Felkért előadások

2022. február 14, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Prof. Dr. Slavica Kvolik, Department of Anaesthesiology and ICU, Medical Faculty, University of Osijek

Post – Covid ICU and Post – Covid patients (40 perc)

A vendéget bemutatja: Dr. Molnár Tihamér, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

2. Dr. Lohner Szimonetta, PTE AOK Orvosi Népegészségtani Intézet

A bizonyítékokon alapuló orvoslás kihívásai a gyakorlatban randomizált kontrollált vizsgálatoktól és módszertani kutatástól a szakmai ajánlásokig (25 perc)

2. Dr. Lenzsér Gábor, PTE KK Idegsebészeti Klinika; résztvevők: Dr. Szapáry László és Dr. Tárkányi Gábor:

PTE KK Neurológiai Klinika; Szemléletváltás az agyi nagyérelzáródások diagnosztikájában és kezelésében:

az intracraniális thrombectomia regionális eredményei (25 perc)

Felkért előadások

2022. december 5, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Dr. Balaskó Márta, PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézet

A tréning és a kalória restrikció hatásai az energia háztartás korfüggő szabályozási eltéréseire

patkány modellekben (25 perc)

2. Dr. Ottóffy Gábor, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekonkológiai kezeléseink elemzése bizonyos mellékhatások, szövődmények és kommunikációs szempontból (25 perc)

3. Dr. Nagy Bálint János, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Videolaringoszkópia avagy nem minden arany ami fénylik (25 perc)

Tanulságos esetek fóruma

2022. november 21, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Lélegeztetőgéptől a pseudocystáig – COVID-19 infekció alatt manifesztálódott szövődményes primér hyperparathyreosis esete (Esetgazda: Dr. Herr Gyula, Zala Megyei Szent Rafael Kórház, II. sz. Belgyógyászat, közreműködők: Dr. Bujtor Zoltán, Dr. Szenes Mária, Dr. Völgyi Zoltán, Dr. Fischer Tünde, II. sz. Belgyógyászat, Dr. Takács Mariann, Radiológia, Dr. Györkös Andrea, I. sz. Belgyógyászat; ZMK Zalaegerszeg, Dr. Gieth Andrea, Keszthelyi Kórház Rehabilitációs Osztály)

2. Arteritis temporális ritka vezető tünete Tumor gyanú miatti beutalás, Arteritis temporális sikeres kezelése (Esetgazdák: Matolcsi Andrea1, Barkó Zsuzsanna1, Barabás Noémi1, Kardos Magdolna3, Magi Erzsébet1, Ambrus Csaba1, Kolossváry Endre2, Kerkovits Lóránt1 Budapest, Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nefrológia-Hipertónia Profil1, Angiológia Profil2, Semmelweis Egyetem Patológiai osztály).

3. Vesebiopsziát elvégezni ne, féljetek, időskorban ANCA negatív esetben. (A klinikum segít a vessző helyes elhelyezésében) (Esetgazdák: Krakkó Judit Piroska1, Barkó Zsuzsanna1, Matolcsi Andrea1, Barabás Noémi1, Dobi Deján2, Kardos Magdolna2, Magi Erzsébet1, Ambrus Csaba1, Kerkovits Lóránt1Budapest, Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nefrológia-Hipertónia Profil1, Semmelweis Egyetem Patológiai osztály2)

Felkért előadások

2022. november 7, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Dr. Darnai Gergely, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

A problémás internethasználat idegrendszeri és pszichológiai következményei (25 perc)

2 Dr. Gács Boróka, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Szubklinikai ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar) prevalenciája és összefüggése a szerhasználattal, a negatív érzelmi állapotokkal és a tanulmányi kiégéssel orvostanhallgatók körében (25perc)

3. Dr. Fehér Gergely, PTE Foglalkozás – egészségügyi és Munkahigiénés Központ

Csapdák az agyi keringészavarok ellátása során: ischemiás stroke-ot utánzó állapotok (25 perc)

Tanulságos esetek fóruma

2022. október 17, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Szívsarco(V)idosis? (Esetgazda: Dr. Rózsavölgyi Zoltán, Pulmonológia, közreműködők: Radiológia,

Pathológia, Kardiológia, Reumatológia, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely)

További résztvevők:

- Dr. Dóka Adrienn, MEOK Pulmonológia,
- Dr. Király István, MEOK Radiológia,
- Dr. Török Csaba, MEOK Radiológia,
- Dr. Tóth Csaba, MEOK Patológia,
- Dr. Tolvaj Balázs, MEOK Patológia,
- Prof. Dr. Nagy Lajos, MEOK III. Bel. Oszt. (Kardiológia),
- Prof. Dr. Simor Tamás, PTE KK Szívgyógyászati Klinika,
- Dr. Varga Eszter, MEOK Reumatológia,

- Dr. Szima Barna, MEOK Pulmonológia

2. Kihívások a Takayasu arteritis gondozása során – egy esetünk kapcsán (Esetgazda: Dr. Minier Tünde, PTE KK

Reumatológiai és Immunológiai Klinika, közreműködők: Dr. Endrei Dóra, I. sz. Belgyógyászati Klinika; Dr.

Rostás Tamás, Orvosi Képalkotó Klinika; Dr. Kasza Gábor, Érsebészeti Klinika)

3. Elülső mellkasfal korrekciója 3D tervezéssel (Esetgazda: Dr. Szántó Zalán, PTE KK Sebészeti Klinika)

Tanulságos esetek fóruma

2022. október 3, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Glikopeptidekkel szemben ellenálló (hVISA fenotípusú) CA-MRSA szerepe nagyízületi gennyedésekben (Esetgazda: Dr. Nőt László Gergely c. egyet. tanár, Traumatológiai – Ortopédiai Osztály; közreműködők: Dr. Székelyi Katalin, Baranyai Gabriella, Nádasdy Bernadett, Dr. Tornóczky Erika; Laboratóriumi Diagnosztika; Dr. Almási István, Kórházhigiéne Dr. Hepp Tamás, Kardiológiai, Dr. Shafiei Farid , Traumatológiai – Ortopédiai Osztály, Tolna Megyei Balassa János Egyetemi Oktató Kórház, Szekszárd; Berta Brigitta, Ungvári Erika, Tóth Kinga, Dr. Tóth Ákos, Nemzeti Népegészségügyi Központ Budapest)

2. Covid-PCR negatív pneumónia nyújtotta meglepetés a Covid-járvány közepén

(Esetgazda: Dr. Kacsó Anita, PTE KK I. számú Belgyógyászati Klinika, Dr. Simon Ildikó, Dr. Sárosi

Veronika, Pulmonológia, Dr. Péterfi Zoltán, Dr. Kovács Beáta, Infektológia, Dr. Hernádi Gabriella, Dr.

Alkonyi Bálint, PDiag. Központ; Dr. Giyab Omar, Dr. Papp Veronika, PTE KK Orvosi Képalkotó Klinika)

XXXI. Pilaszanovich & Pintér Vendégprofesszori és felkért előa.

2022. szeptember 19, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Új Épület SIOT 0032 tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Az esemény Microsoft Teams linkje

1. Prof. Marc Levitt, The George Washington School of Medicine, Children’s National Hospital, Washington DC, USA Patient Driven Change – Is Collaborative Care the Future of Medicine (40 min)

2. Alena Kokesova, MD PhD MBA Pediatric Surgery Department, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic - The Pintér András Award Winner 2021 (22nd EUPSA – Athens) Non-invasive
Serum Amyloid A Measurement Can predict Surgical NEC in an Early Stage of the Disease (10 min)

3. Prof. Dr. Molnár Dénes emeritus, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Az elmúlt 47 esztendő emlékeiből: támogatások, köszönetek, eredmények (40 perc)

A vendégeket bemutatja: Prof. Dr. Vajda Péter, PTE KK Gyermekklinika Manuális Tanszék

Tanulságos esetek fóruma

2022. május 2, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Prof. Dr. Kellermayer Richárd,

Department of Pediatrics – Gastroenterology, Baylor College of Medicine, BCM. Houston TX. USA.

Gyermekkori gyulladásos bélbetegségek (40 perc).

2. Prof. Dr. Wiegand Norbert, PTE KK MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Innováció és kutatásfejlesztés a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikán (40 perc)

Székfoglaló előadások

2022. április 11, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Prof. Dr. Hollódy Katalin, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika

Színes gyermekneurológia (40 perc)

2. Prof. Dr. Pfund Zoltán, PTE KK Neurológiai Klinika

Kihívások a fejfájások diagnosztikájában és differenciáldiagnosztikájában.(40 perc)

Tanulságos esetek fóruma

2022. március 28, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

Covid-19 fertőzésben szenvedő betegek ellátásának helyi tapasztalatai

1. Prof. Dr. Csontos Csaba, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Bevezetés (5 perc)

2. Dr. Gombos Katalin, PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet

A SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására irányuló diagnosztikai eljárások (20 perc)

3. Dr. Péterfi Zoltán, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Tanszék) (20 perc)

A Covid-19 fertőzőtt betegek infektológiai ellátása, tanulságok az elmúlt járványhullámokból

4. Dr. Kiss Tamás, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Dr. Tasnádi Emese, PTE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina önálló Tanszék

A kritikus állapotú Covid-19 betegek kezelése és korai komplex rehabilitációja (40 perc)

Tanulságos esetek fóruma

2022. március 7, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Érettségiző diáklány tartósan fennálló láza és jobb vállízületi fájdalma hátterében a COVID osztályon

igazolódott a váratlan diagnózis

(Esetgazda: Dr. Kovács Mónika, Zala Megyei Szent Rafael Kórház, I. Belgyógyászati és Infektológiai Osztály, további résztvevő: Dr. Bolf Zsuzsanna, Kardiológiai Osztály).

2. Chloroquine indukálta cardiomyopathia avagy a „pseudo-Fabry –kór” fatalis lefolyású esete

(Esetgazdák: Dr. Ezer Péter, (1.) PTE KK Szívgyógyászati Klinika; Dr. Kálmán Endre, (2.) PTE KK

Pathologiai Intézet). további résztvevők (1.): Dr. Nógrádi Ágnes, Vértes Vivien, Dr. Cziráki Attila,

Dr. Faludi Réka) (3.) Dr. Sipos Dávid, PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika.

3. HCV fertőzés asszociált kryoglobulémia és glomerulonephritis társulása Sjögren szindromával

(Esetgazda: Prof. Dr. Sütő Gábor, további résztvevők: Dr. Vas Tibor, Prof. Dr. Wittmann István, PTE KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum; Dr. Niedermayer Dóra, Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest)

Tanulságos esetek fóruma

2022. február 21, hétfő 16:00 - 18:00

PTE-ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tantermében Pécs, Szigeti út 12.

1. Diagnosztikai nehézségek a Burnside – Butler szindróma kapcsán

(Esetgazdák: Dr. Szabó András, és Dr. Hadzsiev Kinga, PTE KK Orvosi Genetikai Intézet)

2. A COVID-19 betegség gyermekkori vonatkozásai

(Esetgazda: Dr. Nyul Zoltán, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika)

3. Dr. Péley Iván, PTE KK Idegsebészeti Klinika Rehabilitációs Osztály_

A Súlyos Agysérültek Rehabilitációs Osztály működésének eredményei, tapasztalatai (25 perc)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!