Karunk munkatársai is átvehettek díjakat a PTE Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén

2020. szeptember 2.

A hagyományokhoz híven szeptember elsején tartotta a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülését a Halasy-Nagy József Aulában.

A koronavírus-járvány miatt a fokozott higiéniai előírások betartásával, csökkentett létszámú meghívott előtt zajlott az esemény, az ünnepség alatt mindenki számára kötelező volt a maszk viselése és a kesztyű azoknak, akik elismerést vettek át.

„2020 a Covid éve” - mondta köszöntőjében dr. Miseta Attila rektor, aki hozzátette, hogy a tanévnyitóra idén rendhagyó módon kétszer is sor kerül, mert az Országos Felsőoktatási Tanévnyitót is Pécsett rendezik. Beszélt arról, hogy a beiratkozás még nem fejeződött be, ugyanakkor jó hír az, hogy az ötezres létszámot már így is  meghaladta a nemzetközi hallgatók létszáma. Kifejtette, hogy jól haladnak az  Modern Városok Programban megvalósult beruházások, az új szárny az orvoskaron 90%-os készültségben van, és az ország egyik legmodernebb kutatóegysége lesz, és az új fogászati tömb munkálatai is szépen haladnak.

Az ünnepség keretében díjak, elismerések átadására is sor került.

Elismerő oklevélben részesült Gregor Neumann és Florian Christoph Richter, az ÁOK két végzett hallgatója, akik a kar történetében először szerezték meg tanulmányaik során magyar nyelvből a B2 szintű nyelvvizsgát.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át Jason Peter Sparks általános orvos, végzett hallgató, aki egyetemista évei alatt aktívan részt vett az ÁOK által szervezett beiskolázási programok megvalósításában, oktatóként tevékenykedett a középiskolások felkészítő táboraiban, és a 2019-es évtől egy éven keresztül az ENSZ Ifjúsági Küldötteként  képviseli Magyarországot. Mindemellett kiemelkedő TDK, OTDK eredményeket ért el.

A Pécsi Tudományegyetem rektora a szervezeti egység vezetőjének javaslatára - tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén a kiemelkedő teljesítmény elismeréséül - a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti.

Rektori dicséretet vehetett át:

Az Általános Orvostudományi Kar javaslata alapján

 • Szabadi Tiborné hivatalsegéd
 • Sáfrány Ernő mechanikus

A Gyógyszerésztudományi Kar javaslata alapján

 • Kulcsár Győző Kornél adjunktus

Klinikai Központ javaslata alapján

 • Szilágyi Imre, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika szakápolója
 • Bakó Péter, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika igazgatóhelyettese
 • Bertalan Erika, a Gyermekgyógyászati Klinika szakápolója
 • Paulovicsné Kiss Melinda, az 1. számú Belgyógyászati Klinika okleveles ápolója
 • Lévainé Vita Teodóra, az Idegsebészeti Klinika intenzív betegellátó asszisztense
 • Románcz Erzsébet, az Adatvédelmi, Egyenlőségi és Koordinációs Osztály ügyvivő szakértője
 • Czéh Boldizsár, az Laboratóriumi Medicina Intézet egyetemi tanára
 • Gombos Katalin, az Laboratóriumi Medicina Intézet adjunktusa
 • Kovács Norbert, a Neurológiai Klinika egyetemi tanára
 • Czakó Márta, az Orvosi Genetikai Intézet adjunktusa
 • Marsayné Berkes Rózsa, a Pszichiátriai Klinika felnőtt szakápolója
 • Varjú Cecília, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika egyetemi docense
 • Deák András Sándor, a Sürgősségi Betegellátó Osztály mb. ápolásszakmai igazgatóhelyettese
 • Goják Ilona, a Szívgyógyászati Klinika klinikai főorvosa
 • Ferk Imola a Szívgyógyászati Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettese
 • Bakóné Bézsényi Ildikó, az Urológiai Klinika ápolója

Az egyetem rektora adományozott azoknak az általános iskolai, középiskolai pedagógusoknak, főiskolai, egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. Arany Katedra Díjat vehetett át Karádi Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi tanára.

Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Áder János köztársasági elnök 2020. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezte ki a PTE 7 oktatóját. Az Általános Orvostudományi Karon egyetemi tanár lett:

 • Bellyei Szabolcs, az Onkoterápiás Intézet egyetemi tanára
 • Halmosi Róbert, az 1. Számú Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára
 • Tornóczki Tamás a Pathológiai Intézet egyetemi tanára
 • Zelena Dóra, az Élettani Intézet egyetemi tanára.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az egyetem rektorának javaslatára Nagy Lajos Király Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez.

2020-ban a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése alapján Nagy Lajos Király Díjat vehetett át:

 • Bauer Miklós rector emeritus, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora.

Dr. Bauer Miklós professzor a fül-orr-gégészet területén iskolateremtő személyiség, 1975-1994 között klinikaigazgató, hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert szaktekintély, a pécsi orvosképzés meghatározó alakja, aki két alkalommal is betöltötte a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektori tisztségét (1985-1991, valamint 1995-1997 között).

Kiemelkedő szakmai életműve mellett dr. Bauer Miklós a Pécsi Tudományegyetemet létrehozó integrációt megelőző időszakban jelentős szerepet játszott a jogelőd intézmények közötti kapcsolatok erősítésében, ezáltal előmozdítva a második rektori ciklusát követő néhány éven belül megvalósuló egyetemi integrációt.

A díjban elkötelezett munkája elismeréseként részesült, mellyel hozzájárult a magyar felsőoktatás, a tudomány és a kultúra fejlődéséhez, valamint a Pécsi Tudományegyetem és a jogelőd Pécsi Orvostudományi Egyetem sikereihez.

 

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!

Forrás:

univpecs.com

Fotó:

Csortos Szabolcs/UnivPécs