"Megerősített abban, hogy a tényleges képzésre is jelentkezzek majd az egyetem végeztével" – a PoteCross képzésprogram a hallgató szemszögéből

2021. június 8.

Karunk - a PTE öt másik karával együttműködve - a 2020/2021-es tanév tavaszi félévétől PoteCross elnevezéssel kombinált képzésprogramot hirdetett.

(Februárban készült interjúnkat ezzel kapcsolatosan itt találják.)

Ennek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges, kiválóan teljesítő orvostanhallgatóknak a graduális képzésük ideje alatt új képesítés szerzésének megalapozására. A pályázatra azok a magyar, általános orvosszakos hallgatók jelentkezhettek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és sikeresen teljesítették a feltételként szabott, kötelező tantárgyakat. A tavaszi szemeszterben négy diák csatlakozott a programhoz, akik februárban kezdték meg  tanulmányaikat. Bálint Benedek hatodéves hallgató is közéjük tartozott, akivel a félév során szerzett tapasztalatairól beszélgettünk. 

 

Schweier Rita írása

 

- Mely szakirányú továbbképzést választotta és miért éppen azt?

- A Művészeti Kar által meghirdetett művészetterápia szakirányú továbbképzést választottam. Ennek az volt az oka, hogy orvostanhallgatóként két évig járhattam a dr. Kanizsai Melinda által vezetett művészetterápiás csoportokba a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára, és az itt töltött idő alatt a művészetterápia, mint terápiás modalitás, megtetszett. Leendő gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidensként úgy gondolom, hogy a művészetterápia értékes módszer, mind az azt végző szakember, mind a kliens sokat profitálhat belőle.

- Hogyan fért bele az életébe, a tanulmányai sokasága közé a képzés?

- Szerencsére a hatodév időbeosztása egy kicsit rugalmasabb, mint a korábbi éveké, mivel a hallgatók maguknak osztják be az idejüket az egyes gyakorlatokra és vizsgákra. Az ugyanakkor nehézséget jelentett, hogy az államvizsgám után két nappal vizsgáznom kellett művészetpszichológiából a pihenés helyett.

- Milyen formában zajlott a képzés?

- Online formában, tömbösített rendszerben. Két-háromhetente voltak óráink, hétvégenként, Teams-en. A PoteCross képzés hallgatói három kurzusra nyertek felvételt, ami alkalmanként 3-5 órát jelentett, a három tárgy egyike pedig önálló kutatómunka keretein belül zajlott, Csontváry Kosztka Tivadar életművével kapcsolatosan. Ez utóbbi volt számomra a legtöbb energiát igénylő feladat, ugyanakkor szórakoztató is.

Nekem egy kicsit kedvezett az online oktatás abból a szempontból, hogy a hatodéves gyakorlataimat többségében nem Pécsett végeztem, ezért nem kellett leutaznom az órákra, ugyanakkor több olyan elem kimaradt a képzésből, amely csak a jelenléti oktatás keretein belül valósulhatott volna meg, például egy látogatás a Csontváry Múzeumba dr. Aknai Tamás vezetésével. Ezt természetesen pótolni fogjuk a jövőben.

- Milyenek voltak az előadások, az oktatók?

- Minden előadás érdekes volt, az oktatók dialógusra is lehetőséget adtak, több előadás is tartalmazott interaktív elemeket. Dr. Varga Júlia előadásán például Almodovar egyik filmjét néztük és beszéltük meg Norman N. Holland befogadás-lélektani modellje alapján, egyszerűbben szólva: kiben, milyen érzéseket, fantáziákat váltott ki egy adott filmrészlet. Pszichiátriai előtanulmányaim révén az oktatók egy részét megismerhettem. Az előadók között volt dr. Herold Róbert - aki a gyakorlatvezetőm volt pszichiátriából ötödévben -, aki „Jazz, melancholia, depresszió” címmel tartott előadást, amit nagyon érdekesnek találtam, dr. Révész György pedig a művészetpszichológia rejtelmeibe vezetett be minket, Arisztotelésztől Freudon keresztül az idegtudományig minden előkerült.

- Nehéznek bizonyult a képzés?

- Azok a kurzusok nem voltak azok, amiken részt vehettem. Az orvosi egyetem elektív és fakultatív tantárgyainak megfelelő nehézségűek a felvehető tárgyak - ezzel az információval talán segíteni tudom azokat a hallgatókat, akik még gondolkoznak azon, beillesszék-e tanulmányaik sorába a PoteCross képzésprogramot is. 

- Azt kapta, amit várt is tőle?

- Teljes mértékben. Azért jelentkeztem, hogy betekintést nyerhessek a képzésbe, mielőtt ténylegesen megpályázom azt az egyetem elvégzését követően. Emellett egy kis kitekintést is nyerhettem a pszichológia és a művészet világába az ólmos orvosi tanterv mellett.

- Hogyan fogja tudni hasznosítani a képzés során szerzett tapasztalatokat?

- Szélesebb rálátásom lett a gyógyító tevékenységre azáltal, hogy a biológiai és pszichológiai megközelítés mellett a művészet gyógyító erejébe is bepillantást nyerhettem, és a képzés során ennek a folyamatnak a tudományos hátterét is megismerhettem. Megerősített abban, hogy a tényleges képzésre is jelentkezzek majd az egyetem végeztével. Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!