Rendkívüli vizsgaidőszak a PTE orvoskarán

2022. január 6.

Rendkívüli vizsgaidőszak keretében biztosít lehetőséget vizsgáik pótlására a PTE Általános Orvostudományi Kar azon hallgatóknak, akik részt vettek a járványügyi védekezésben, illetve igazoltan hatósági házi karanténban, járványügyi megfigyelés alatt voltak.

A PTE ÁOK Tanulmányi Hivatalának tájékoztatása szerint a 2021/2022 őszi szemeszteréhez tartozó rendkívüli vizsgaidőszakot 2022. január 31. és 2022. február 4. között tartják. Ezzel a lehetőséggel azon hallgatók élhetnek, akik

  • 2021. december 1. és 2022. január 28. napja között a COVID-19 járvány elleni védekezésben igazoltan legalább 5 (öt) napot kirendelésben résztvevő hallgatók,
  • 2021. december 1. és 2022. január 28. napja között a COVID-19 járvány elleni védekezésben igazoltan legalább 5 (öt) napot önkéntes munkában résztvevő hallgatók,
  • 2021. december 13. és 2022. január 28. napja között igazoltan hatósági házi karanténba, járványügyi megfigyelés alá került hallgatók (kivéve, ha a hatósági házi karantént, járványügyi megfigyelést nemzetközi utazás miatt vagy a Dékáni Utasításban meghatározott, egyéb kivételt képező eset miatt rendelték el).

A rendkívüli vizsgaidőszakban való részvételre kizárólag a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kitöltött kérvénnyel lehet jelentkezni. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételéhez csatolni kell

  • a Kormányhivatal által a kérelmet beadó hallgató nevére kiállított kirendelő határozatot,
  • a kérelmet beadó hallgató nevére szóló, a járványügyi védekezésben való részvételre vonatkozó önkéntes munkaszerződést,
  • a Kormányhivatal által a kérelmet beadó hallgató nevére kiállított karanténról vagy járványügyi megfigyelésről szóló határozatot.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) adatszolgáltatása alapján eddig a Kar 108 hallgatója került kirendelésre 2021. november 22. és 2022. január 3. napja között, akik biztosan jogosultak lehetnek a rendkívüli vizsgaidőszakban való részvételre, amennyiben kérvényezik azt.

A vizsgák meghirdetésére 2022. január 10., 8 óra és 2022. február 2., 16 óra között kerül sor. A hallgatói kérvények elbírálása január 12-28. között zajlik majd folyamatosan, a pozitív elbírálásban részelsült hallgatók január 12-e és február 3-a között jelentkezhetnek a vizsgákra.

Fotó:

Verébi Dávid

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!