CLIMATEMED-projekt – tananyagfejlesztés a klímaváltozás egészséghatásairól

2022. május 9.

A WHO előrejelzései szerint 2030 és 2050 között az éghajlatváltozással összefüggő egészséghatások a halálesetek éves számát 250 ezer fővel növelhetik. Ennek oka az újonnan kialakuló fertőző és nem fertőző betegségek gyakoriságának a növekedése, valamint a szélsőséges időjárási helyzetek okozta többlethalálozás. A karunk Orvosi Népegészségtani Intézete által kezdeményezett CLIMATEMED-projekt a tananyagok fejlesztésével és a klímatudatosság erősítésével járulhat hozzá ahhoz, hogy az orvosi egyetemek oktatási kapacitásai e téren megerősödjenek.

A klímaváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek orvosi képzésekbe történő integrálása nem új keletű igény. Az elmúlt évtizedben számos szakmai fórum fogalmazta meg, hogy az orvosi képzések tantervében a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásairól szóló ismeretek átadásának erőteljesebben kellene megjelennie. Az európai nemzeti egészségügyi szervezeteket képviselő Standing Committee of European Doctors 2018-ban szakmai érvekkel alátámasztva hívta fel az Európai Unió döntéshozóinak a figyelmét, hogy a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos egészség-ismeretek oktatását az egészségügyi szakemberek képzésének részévé kell tenni.

Az Amerikai Orvosi Szövetség az orvosi egyetemi képzésekről szóló 2018. évi jelentése a „klímaváltozással kapcsolatos orvoslást” már olyan területként tekinti, amely várhatóan 2035-re a belgyógyászaton belül önálló szakterületként fog működni. E prognózishoz kapcsolódóan a szövetség javasolta, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tárgyak oktatása az alapképzéstől az orvosi oktatás teljes folyamatában jelenjen meg. A deklarációt követően nem sokkal az ENSZ is ezt sürgette, több mint hétezer intézménnyel közösen.

Jelenleg a legtöbb orvosi egyetem tantervében az éghajlatváltozás egészséggel kapcsolatos hatásai periférikus szerepet töltenek be. Az Orvostanhallgatók Egyesületeinek Nemzetközi Szervezete (IFMSA) által 2019-ben végzett felmérés 2817 orvosi egyetem tantervét vizsgálta világszerte. A kutatás eredménye rámutatott, hogy a vizsgált egyetemek mindössze 15%-a rendelkezik olyan kurzussal, amely az éghajlatváltozás és az egészség témakörét oktatja. Az orvostanhallgatók részéről ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az ezzel kapcsolatos ismeretátadást a tantervekbe beépítsék.

A CLIMATEMED-projekt résztvevői:

  • Vezető partner: Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Népegészségtani Intézet
  • Szakmai vezető: Dr. Girán János, PhD, egyetemi adjunktus
  • Konzorciumi tagok:
  • Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke, Novi Sad, Szerbia
  • National University of Ireland, University College Cork, Cork, Írország
  • Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stinte si Tehnologie George Emil Palade din Tirgu Mures, Marosvásárhely, Románia

 

A projekt időtartama: 2022. április – 2025. december

A projekt megvalósításához szükséges támogatást az Európai Unió Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education keretrendszer biztosítja.

 

A CLIMATEMED-projekt célja:

1.A klímaváltozás egészséghatásaira fókuszáló, egy teljes szemeszter (14 hét) időtartamnyi előadássorozat részletes tantervének, az előadások témáinak és a kapcsolódó tananyagoknak a kidolgozása; a tananyag egyik prioritása a klímaváltozással összefüggő egészségkockázatok csökkentésére vonatkozó ismeretek és a megelőző szemléletmód közvetítése.

2.Érzékenyítő tréninganyag kidolgozása az egyetemi oktatóknak motiváltságuk felkeltéséért, hogy a klímaváltozással összefüggő egészséghatásokra vonatkozó ismereteket a saját kurzusaik részévé  tegyék, és ezen ismeretek minél több aspektusa az orvosképzési tananyagokban megjelenhessen.

3.Módszertani útmutató kidolgozása az egyetemi oktatóknak arról, miként érdemes az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségtémákat a már korábban kidolgozott kurzusok tananyagába beépíteni.

4.A már praktizáló orvosok továbbképzését biztosító programokhoz képzési anyagok kidolgozása, hogy az éghajlatváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismereteiket bővíthessék, frissen tarthassák.

E célok megvalósításával az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások jelentőségét szeretnék hangsúlyozni, továbbá elősegíteni, hogy Európai Unió orvosképzésében az éghajlatváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek oktatása kötelező tantárgyként jelenjen meg. A tananyagok angol, magyar, román és szerb nyelven fogalmazódnak, jelenléti oktatásra alkalmas formában éppúgy, mint e-learning tananyagként.

 

 

 

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!