Elégedettségmérés: többen ajánlanák a pécsi orvoskart, mint tavaly

2022. október 10.

Többen ajánlanák a PTE Általános Orvostudományi Kart továbbtanulás céljából, mint tavaly, az orvosképzésben való részvétel pedig továbbra is rengeteg tanulnivalóval járó nagy kihívás – derült ki abból a friss kari elégedettségmérésből, mely során 725 orvos-, fogorvostan- és biotechnológus hallgató adott széles spektrumú visszacsatolást a pécsi orvosképzőn zajló oktatásról, az atmoszféráról, a kari infrastruktúráról, fejlesztendő területekre is rámutatva.  Utóbbiak egy részével a PTE ÁOK Hallgatói Szolgáltató Osztálya már a közelmúltban is foglalkozott, így újabb hallgatói tanulóterek kialakításával, az asztalok és székek számának növelésével, vagy például az aula áramellátásának javításával már tettünk lépéseket a kutatásban megfogalmazódó célok érdekében.

A „Számít a véleményed Vol. 3.” elnevezésű 2022.  májusában megvalósult kutatás keretén belül idén már harmadik alkalommal kérdeztük az általános orvos, a fogorvos és biotechnológus hallgatókat a karról alkotott véleményükről, valamint a kari infrastruktúrával kapcsolatban azzal a céllal, hogy válaszaikat és észrevételeiket beépítsük a kari stratégiához kapcsolódó cselekvési tervekbe. Az online felmérés egy ötfokú skálán történt, ahol az 5 a maximális elégedettséget jelentette, az 1 pedig azt, hogy a válaszadó egyáltalán nem elégedett az adott területtel, szolgáltatással.

A pécsi orvosi legfőbb előnyeinek a hallgatók többsége a családias légkört, a jó hangulatot, az emberközpontú megközelítést, valamint a jó közösséget és a jó közösségi életet tartotta. Az oktatást, különösen a preklinikai években magas színvonalúnak tartják, és pozitív véleményeket kaptunk az oktatók hozzáállásával és felkészültségével kapcsolatban is. Továbbra is komoly vonzerőt jelent Pécs városa, a kar nemzetközi mivolta, hogy a világ minden tájáról érkeztek hallgatóink.

A karral kapcsolatos negatív vélemények hátterében a túlságosan elméleti oktatás, a túl sok tananyag, és a hallgatókra háruló nagy mértékű stressz áll. Hallgatói részről igény mutatkozik a valóban kiscsoportos oktatásra, mert jelenleg nagy nehézséget okoz számukra, hogy a teljes csoportlétszám mellett nem férnek hozzá a betegágyhoz. Igény mutatkozik több gyakorlati készség elsajátítására is a klinikai oktatás során, ugyanakkor az ezek dokumentálására szolgáló KKL (Klinikai Készségek Leckekönyve) számos kritikát kapott.

A kampusz infrastruktúrája és a szolgáltatások kapcsán a 2021-es mérés során kifejezett gyengeségként jelent meg a hallgatói étkezési lehetőség, ami lényegesen javult az Umami étterem tavaly nyár végi átadásával (a 2021-es felméréshez képest 2,30-ról 3,64-re nőtt az elégedettség a kari étkezési lehetőségekkel kapcsolatban, 5 fokozatú skálán mérve). Az Umami szolgáltatásainak fejlesztése kapcsán kari felmérés is készült, melynek eredményeit már elkezdték beépíteni az étterem működésébe. A visszajelzésekből ugyanakkor kiderül az is, hogy magyar hallgatóink szerint az étterem árszínvonala inkább a külföldi diákok számára megfelelő, valamint örömmel vennék azt is, ha 11-15 óra között lehetne menüzni (jelenleg 11:00:14:30 között él ez a lehetőség). Sokan jelezték, hogy az ebédszünetben csak hosszas várakozást követően lehet ételhez jutni, ami nehezíti az étkezési lehetőség igénybevételét, mert a sorban állás miatt a hallgatóknak nehézkes lehet a következő órára odaérni.

Bár idén a Hallgatói Szolgáltató Osztály segítségével jelentős számban helyeztünk ki új asztalokat és székeket, ennek ellenére továbbra is limitáltnak tartják hallgatóink a tanulásra alkalmas tereket, így egyértelműen létszik a további bővítés iránti igény. A székek és asztalok számát 5 fokozatú skálán mérve még mindig csak 2,16-os átlag pontszámmal díjazták). Emellett a rendelkezésre álló tanuló terek (átlag 2,66 pont), valamint a tanulóasztalok minősége és kényelme (átlag 2,71 pont) kapott gyenge osztályzatokat.

Hallgatóink elégedettebbek lettek az elmúlt év során a wifi lefedettség (3,2 → 3,51) tekintetében, illetve javult a megítélés a mellékhelyiségek száma (3,8 → 4,02) tekintetében is, amihez az új elméleti tömbben található vizesblokkok nagy mértékben hozzájárultak. A régi elméleti tömbben jelenleg is folyik a vizesblokkok felújítása, reményeink szerint a munka átadását követően ez tovább javítja a hallgatók elégedettségét.

Korábbi hallgatói jelzések alapján szintén a Hallgatói Szolgáltató Osztály támogatásával bővítettük az aulában az elektronikus hallgatói eszközök áramellátásának lehetőségeit, mely fejlesztések épp a kérdőívezést követően valósultak meg, így az áramellátásra kapott 2,65 pontos átlagérték még feltehetően a fejlesztés előtti állapotot tükrözi.

A hallgatói elégedettségmérés ismét rákérdezett arra is, hogy a karunkon tanulók ajánlanák-e barátaiknak, ismerőseiknek, családtagjaiknak a PTE ÁOK-t továbbtanulási céllal. A tavalyi évhez képest, ahol a válaszadók 66,4%-a válaszolt igennel, addig a 2022-es felmérésben már hallgatóink 74%-a nyilatkozott úgy, hogy ajánlaná a kart barátainak, azaz mondanak egyértelmű "igen"-t a pécsi orvoskarra.

A karról mondták:

„Amellett, hogy az oktatás színvonalával és az oktatókkal szinte maximálisan elégedett vagyok, a rengeteg színes program és az összetartó közösség valóban családiassá teszi a hangulatot.” (magyar programos hallgató)

A hely csodálatos, a közösség eszméletlenül jó, az oktatas kiemelkedő.” (magyar programos hallgató)

„Azoknak, akik nem tudnak Németországban orvosnak tanulni, és külföldben gondolkodnak, egy nagyszerű lehetőség.” (német programos hallgató)

„A személyzet többsége az egyetemen törődik a diákokkal és a véleményükkel. A légkör nagyon barátságos a diákok és a professzorok között is. Szeretem az egyetemünket! ❤️” (angol programos hallgató)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!