Új szinten a PotePedia - előadásanyagok, videók ezrei segítik a pécsi orvosisokat

2022. november 24.

Megújult szolgáltatásokkal, új lehetőségekkel támogatja a hallgatók és az oktatók munkáját a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar digitális tudáshálója, a PotePedia. A második generációs orvosképzési tananyagrendszer újabb fejlesztési mérföldkövének eredményei hatékony segítséget nyújtanak a kar mintegy 3500 hallgatójának felkészülésében.

„Nagy utat járt be a PotePedia, a pécsi orvoskar képzési anyagának felhő alapú tárhelye, melyet immáron harmadik éve fejleszt és finomhangol egy fejlesztői csapat az oktatói intézeti visszajelzések mentén, és mely mind a mai napig unikális a hazai orvosképzés tekintetében” – fogalmazott elöljáróban Fekete László, a kar Digitális Marketing Irodájának vezetője, aki egyben a tananyag-fejlesztési projekt koordinátora is. Őt kérdeztük a pécsi orvosképzés tudásanyagának összefoglalását és naprakészen tartását, valamint a tanulási kultúra fejlődését célul tűző digitális eszköz fejlesztőjeként is.

Mint mondta, a PotePedia annak az orvosinformatikai ökoszisztémának a szerves része, amelyet a PTE ÁOK a PotePillars stratégia tanulási kultúra fejlesztése kapcsán összehangoltan fejleszt a digitális well-being megteremtése érdekében. Ide tartoznak a kari honlapok, az intranet, a kari oktatástechnológiai eszközök (belső stream, POTEcho), illetve a szintén készülő POTE+ mobilalkalmazás is.

Fekete László szerint mostanra a 21. századi igényekre nem csupán választ adó, hanem azokon túlmutató saját fejlesztésű tudásháló a nagy múltú pécsi orvoskar képzési anyagának digitális tárhelye gyakorlatilag teljessé vált. Előadásanyagok, jegyzetek, handoutok, videók ezrei állnak a hallgatók rendelkezésére, megteremtve az eredményes tanuláshoz, így a sikeres vizsgázáshoz szükséges alapokat.

Ez a képzési törzsanyag még most is folyamatosan bővül és frissül, viszont már elérhető az úgynevezett második generációs PotePedia rendszere is, ami a tanulási kultúra korszerű szemléletén az oktatói-hallgatói kollaboráción alapszik. Ez a pécsi orvoskar stratégiai tervének, a Pote Pillars egyik pillére is.

Az új szemléletű és korszerű szolgáltatásokat rejtő tananyagrendszer egyelőre még csak az alapozó tantárgyak esetében érhető el, de Fekete László szerint rendkívül dinamikusan fejlődik, és a tervek szerint a 2022/2023-as tanév tavaszi szemeszterének végére, már a preklinikai és klinikai tantárgyak is helyet kapnak benne.

Kérdésbankok, 3D-technológiákat alkalmazó tananyagok, a kollaboráció új szintjei

A projekt vezetője kétségkívül a legfontosabb szempontként emelte ki a tudásbázis naprakészségét, de hangsúlyozta, hogy ez még csak a kezdet, mert a teljes képzési tananyagot kísérő hallgatói visszajelzések és az oktató-hallgató közötti személyes és workshopszerű kollaborációs lehetőségek új színt és új szintet jelentenek oktatásunkban.

Rámutatott arra, hogy nagyobb hangsúlyt kap az önálló feldolgozás és önellenőrzés azzal, hogy kérdésbankokat alakítanak ki. Ezzel párhuzamosan pedig az oktatók munkáját kívánják támogatni minden eddiginél több kvalitatív és kvantitatív adattal arról, hogy milyen módon és eredményességgel használják hallgatóink a rendelkezésükre bocsátott tananyagokat.

A PotePedián új technológiák jelenhetnek meg, mint például az egyik legizgalmasabb demonstrációs terület, a 3D, de helyet kaphatnak a campus egészét behálózó streaming rendszer tartalmai is., emellett az előadások, az adminisztráció támogatására oktatástechnikai segítséget is lehet majd találni a rendszerben. Mindemellett a kezelőfelület fejlesztése is napirenden van, a folytatásban interaktív és személyre szabható dashboard és mobilalkalkalmazás-támogatás is segíti majd a PotePedia felhasználóit.

„A naprakész elérhetőség után talán a legfontosabb újítás, hogy a pécsi orvoskar digitális tananyagrendszere mostantól hallgatóink véleményét is összegyűjti annak érdekében, hogy azokat beépítve tovább fejleszthessük a rendszert, javíthassuk a felhasználói élményt, de mindenekelőtt azért, hogy az elsajátíthatóság, a megértés és az eredményes vizsgák érdekében oktatóink is megismerhessék a hallgatói feedbackeket” – hangsúlyozza a Digitális Marketing Iroda vezetője.

Utóbbira példaként a tananyagok közvetlen véleményezhetőségét hozza fel, továbbá azt, hogy minden tananyagon belül lehetőség van kérdést intézni a tárgy oktatójához. Várható még az oktatói kollaborációs eszköztár (önálló tantárgyszínterek) megnyitása is, amelyek akár workshopként, akár belső szakmai háttérként is működhetnek majd.

A PotePedia következő komoly mérföldkövét a klinikai tananyagok felzárkóztatása lesz, mely a tervek szerint szintén a 2022/2023-as tanév tavaszi félévének végére készül el. A fejlesztők hallgatói visszajelzéseket, javaslatokat is szívesen vesznek e-mailen vagy az erre megnyitott belső színteret használva.

 

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!