Látványos, játékos és még interaktív is: 3D-s térkép a campusról

2023. június 9.

A közelmúlt lendületes és pulzáló orvoskari fejlesztései indokolttá tették a pécsi orvoskari campus bemutatását egy 3D-s térkép formájában, ami a képzőhely látványos, játékos, interaktív, 3D-s virtuális modellje. Madártávlatból elénk tárul a teljes campus, és miközben ismerkedünk a helyszínnel, alászállhatunk totál plán megközelítésben, kiválaszthatunk egy-egy épületet a komplexumból, felfedezhetjük építészeti összetettségét, egyben láthatjuk oktatási és szolgáltatási funkcióit is.

Az oktatási tereket, a fejlesztések mérföldköveit jelentő épületeket, beruházásokat - Grastyán Endre Elméleti Tömb, Fogászati Oktatási Központ, Orvosi Készségfejlesztő és Oktatási Központ (MediSkillsLab) - vezetett kalauzolás formájában ismerhetjük meg, képet kaphatunk az egyes projektek megvalósulásáról, fontosnak tartott szolgáltatásaikról. A helyszínek valódi arcának bemutatását fényképes adaptációk segítik.

A fejlesztésben a stratégiailag fontos alapok is szerepet kapnak, láthatjuk a PotePillars és a Campus Cooperationis gondolati síkon kialakított irányvonalait, amelyek megújulásunk szellemi hátterét jelentik, és a jövőben a pécsi medikusképzés meghatározó karakterét is adják.

Célunk a teljes campus területét bemutató 3D-modell továbbfejlesztése és több célú hasznosítása, elsőrendűen egy olyan mobilalkalmazás formájában, amely felhasználja a 3D-s térképet.

A pécsi orvoskar ebben az évtizedben történelmet ír, megújulásának léptéke hasonló a száz évvel korábbi indulásához. Ennek folyamatát kötelességünk dokumentálni, főképp az orvosképzésünk iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók, de természetesen a nálunk tanuló több ezer hallgató számára is.

Bízunk abban, hogy webes prezentációnk méltóképp mutatja be a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és a hajdani Pécsi Orvostudományi Egyetem örökébe lépő Általános Orvostudományi Kar látványos és mértékadó oktatási fejlesztéseit.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!