Objektív strukturált klinikai vizsgákkal mérik fel a pécsi orvosisok gyakorlati készségeit

2024. január 23.

Mintegy 60 ötöd- és hatodéves általános orvos szakos hallgató fog objektív strukturális klinikai vizsgát (OSCE) tenni 2024 tavaszán a PTE Általános Orvostudományi Karán, ahol 2023-ban, Magyarországon elsőként modellezték ezt a nemzetközileg elterjedt, komplex vizsgáztatási metódust.

Az objektív strukturált klinikai vizsga (Objective Structured Clinical Examination, azaz OSCE) nemzetközileg elterjedt, komplex vizsgáztatási módszertan, mely során a hallgatók teljesítményét több életszerű, szimulált klinikai szituációban figyeljük meg. Kutatások azt mutatják, hogy megbízhatóan alkalmas szerteágazó klinikai készségek értékelésére és fontos mérföldköve a mindennapi orvosi feladatok ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésének.

Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes kezdeményezésére a kar a módszertan hazai modellezését tűzte ki célul 2023-tól. Az RRF-2.1.2-21 „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése” pályázat keretén belül a projekt támogatást nyert el, illetve a dékáni vezetés is elkötelezte magát a megvalósításra.

Az előkészítő munkát követően 2023. április 22-én megtörtént az első, formatív jellegű OSCE vizsga 16 fő magyar ötöd- és hatodéves orvostanhallgató részvételével. A hallgatók két turnusban, nyolc különböző 10 perces állomás teljesítésével adtak számot gyakorlati készségeikről.

A hallgatóknak minden állomáson egy konkrét klinikai szituációt kellett megoldaniuk – a helyszín lehetett háziorvosi rendelő, sürgősségi betegellátó vagy kórházi osztály. A tét nélküli vizsga során a hallgatók belgyógyászati és neurológiai témakörökben vettek fel anamnézist, végeztek fizikális vizsgálati komponenseket, láttak el akut panaszokkal jelentkező beteget, végeztek invazív beavatkozást, valamint zárójelentést adtak ki az osztályról éppen elbocsátott betegnek.

Az eseteket képzett szimulációs betegek formálták meg, akik felkészítését a Magyarországon egyedülálló, az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet keretein belül működő Szimulációs Beteg Program biztosította. A szituációkat háttérben megfigyelő, állomáshoz rendelt vizsgáztatók (orvosok, ápolók vagy kommunikációs szakemberek) minden hallgatónak azonnali és részletes visszajelzést adtak egy értékelőlap segítségével. Ez a megfigyelt klinikai kompetenciákon túl érintette a klinikai gondolkodással kapcsolatos és kommunikációs készségeket is.

A résztvevők egyértelműen pozitívan ítélték meg az országban először megrendezett, képzett szimulációs betegeket is alkalmazó OSCE-t. A visszajelzések alapján mind az oktatók és a hallgatók úgy érezték, hogy a szituációk és a szimulációs betegek által megformált esetek valósághűek voltak, illetve véleményük szerint a vizsga megfelelően és egységesen értékelte a gyakorlati készségeket.

A vizsgáztatók és a szimulációs betegek visszajelzéseit minden hallgató hasznosnak találta. Az alábbiakban olvasható pár észrevétel a résztvevőktől:

„Az elejétől a végéig át kellett gondolnom egy betegutat, amire még nem nagyon volt lehetőségem a képzés során.” (hallgató)

„Volt, ami nem igazán ment jól a szituációk során, erre reflektáltak az oktatók és úgy érzem, hogy ezek a megjegyzések maximálisan az én érdekemet szolgálták. Szerintem az elért eredményem tükrözi a valóságot, rávilágított erősségeimre és hiányosságaimra.” (hallgató)

„Jó tapasztalat volt az egységes számonkérési rendszer, ezt érdemes lenne szélesebb körben használni a hétköznapokban is.” (oktató)

„A szimulációs betegeket szívesen igénybe venném alapvető készségek oktatásához. Tervezhetőbbé tenné az órákat és csökkenthetné a betegek terhelését is.” (oktató)

Orvosszakmai vezetőként dr. Sebők Judit, a II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum oktatója, a program szervezőjeként pedig dr. Csaba Gergely, a Magatartástudományi Intézet Orvosi Oktatásfejlesztési Tanszékének (OOKT) munkatársa fogja össze a projektben résztvevő szervezeti egységek munkáját.

A szimulációs betegek koordinálásában és felkészítésében az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet oktatói vesznek részt, a tavalyi évben Hambuchné dr. Kőhalmi Anikó, dr. Fekete Judit és Eklicsné dr. Lepenye Katalin személyében, akik a vizsgán mint kommunikációs szakemberek is segítették a hallgatók értékelését. A vizsgához szükséges infrastrukturális hátteret és a modern szimulációs eszköztárat a jelentősen bővült Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ (OKIK) és szakemberei, technikusai adják.

A 2023-ban lezajlott OSCE esetgazda klinikái és vizsgáztatói, valamint szimulációs betegei:

  • I. sz. Belgyógyászati Klinika (igazgató: dr. Tóth Kálmán professzor) - dr. Czopf László, dr. Sarlós Patrícia, dr. Soós Szilvia
  • II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum (igazgató: dr. Wittmann István professzor) - dr. Sebők Judit
  • Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet (igazgató: dr. Warta Vilmos) és Szimulációs Beteg Program - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó, dr. Fekete Judit, Eklicsné Dr. Lepenye Katalin, illetve Csatlós Péter, Dömötör Márk, Horváth Genovéva, Lokodi Dávid, Markovics Ákos, Russay Ildikó, Szabó György, Tóth Tamás
  • Neurológiai Klinika (igazgató: dr. Janszky József professzor) - dr. Harmat Márk, dr. Karádi Zsófia
  • Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ (igazgató: dr. Rendeki Szilárd) - Szűcs Péter, Csont Mihály
  • Szívgyógyászati Klinika (igazgató: dr. Cziráki Attila professzor) - dr. Gaszner Balázs, dr. Hajdu Máté

2024 áprilisában a tervek szerint 60 ötöd- és hatodéves általános orvos szakos hallgató formatív vizsgáztatása fog megvalósulni, tannyelvenként 20-20 fővel. A projekt hosszú távú célkitűzése a vizsgaforma eddigi klinikai vizsgákon felüli integrálása a kötelező kurrikulumba, mely hozzájárulhat az alapvető gyakorlati készségek magas színvonalú elsajátításához.

A jelenlegi valós betegeket alkalmazó gyakorlatok, illetve gyakorlati vizsgák nemzetközi és akkreditációs színtéren a képzés erősségének tekinthetők, melyet egy-egy kulcsidőpontban lebonyolított OSCE jól kiegészíthet, a képzés hatékonyságát és presztízsét tovább növelheti.

Az OSCE iránt érdeklődő Kollégák különböző oktatói képzéseken hallhatnak részletesebben a témáról – egyrészt a „Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése” kurzus számonkéréssel kapcsolatos témakörében, másrészt 2024. január 31-én 15 órai kezdettel rendezik meg  a témára fókuszáló Módszertani Morzsát, ahova az érdeklődők ide kattintva jelentkezhetnek.

Címlapkép:

Kalmár Lajos

Szövegközi képek:

Dr. Filipánits Kristóf

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!