PotePath – már a tanulmányok kezdetétől orientálódhatnak a a pécsi orvosisok

2024. január 24.

Új, a tudatos készülést és a későbbi orientációt hatékonyan támogató oktatásfejlesztési reformot dolgoztak ki a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. A 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterétől induló, PotePath névre keresztelt rendszer lényege, hogy választható tárgyak négy – a manuális, a konzervatív, a kutatói és az általános orvostudományt támogató – kategóriákba sorolásával erősítenék a hallgatók későbbi orientálódását, vezérfonalat biztosítva nekik már a tanulmányok kezdetétől.

Nemzetközi tendenciákat vizsgálva markánsan kirajzolódik, hogy az általános szakmai tudáson felüli ismeretek felmutatása hatékonyan javítja a hallgatók későbbi munkaerőpiaci pozícióját mind hazai, mind pedig nemzetközi vonatkozásban. Ennek, a pécsi orvosdiploma tovább erősítése jegyében született az az új rendszer, mely az orvosképzés választható tárgyainak célirányos felvételét hangsúlyozza a hallgatóknak, ezzel is megkönnyítve a tudatos felkészülésüket a karriercéljaik elérésére, az érdeklődési körüknek megfelelő plusz tudás megszerzésére.

Az általános orvosképzésben 360 kredit szükséges a diploma megszerzéséhez, melyből 288-at kötelező tárgyak, 20-at a diplomamunka, 34-et kötelezően választható, míg 18-at szabadon választható tárgyak adnak, utóbbi két kategóriából a tárgyakból szükséges minimum kreditszámot a hallgató belátása szerint, következmények nélkül meghaladhatja.

Választható tárgyakból óriási kínálat áll a pécsi orvosisok rendelkezésre: a legfrissebb összesítés szerint több mint 1300 tárgy közül válogathatják ki a nekik szimpatikus kurzusokat. A PotePath keretében ezt a hatalmas halmazt, a kötelezően és a szabadon választható tárgyak kínálatát manuális, konzervatív, kutatói és általános orvostudományt támogató kategóriákba.

A kategorizálás célja, hogy a pécsi orvostanhallgatók már akár képzésük elején olyan választható tárgyakat építsenek be az órarendjükbe, melyeket jól tudnak majd hasznosítani a tervezett orientációjuk során. Például, ha valaki már az orvoskarra érkezéskor tudja, hogy a műtétek világa vonzza, sebész szeretne lenni, annak lehetősége lesz a kezdetektől olyan választható tárgyakat illesztenie órarendjébe, amelyek ebben lesznek hasznos fogódzók. Aki inkább a konzervatív irányzat felé gravitálna a későbbiekben, esetleg kutatóorvosként segítené a tudomány fejlődését, az pedig a számára optimális karrierúthoz igazodva válogathat a kurzusok közül.

Az új tipológiának köszönhetően 269 tárgy képezi a manuális orvostudományt támogató tárgyak halmazát, 335 a konzervatív orvostudományt, 375 a kutatói orvostudományt, 673 pedig az általános orvostudományt célzóknak szól.

Azok, akik a PotePath által meghatározott kategóriákból válogatva gyűjtik össze a választható tárgyakból kellő krediteket, a PTE orvoskara által kibocsátott tanúsítványt kapnak diplomájuk mellé, melynek bemutatása előnyt jelenthet a PTE Klinikai Központba, a doktori képzésbe vagy az intézetekbe történő felvételi eljárás során, hiszen hazai és nemzetközi szinten mutatja a hallgató érdeklődési körét és a tudás megszerzésére fordított energiáját. Minderről bővebben ide kattintva, a Tanulmányi Hivatal oldalán lehet tájékozódni.

Fotó: 

Verébi Dávid/PTE ÁOK

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!