Demonstrátori Diákköri Közgyűlés

2019. október 21.

2019. október 16-án rendezte meg a Demonstrátori Diákkör az őszi féléves közgyűlését, amin a rövid prezentációk, bemutatók mellett a szervezetet érintő aktuális kérdések is napirendre kerültek.

A közgyűlést dr. Tamás Andrea egyetemi docens, a Demonstrátori Diákkör elnöke nyitotta meg, majd ismertette az esemény napirendjét, és röviden bemutatta az idei féléves adatokat a demonstrátorok számának alakulását illetően. Ismertették a „Kiemelkedő demonstrátori munkáért” járó ösztöndíj feltételrendszerét is.

Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes, a „Demonstrátori munka” tantárgyak tantárgyfelelőse rövid összefoglalót tartott a karunkon működő demonstrátori rendszerről.

Orlovácz Katalin, a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének elnöke beszélt a DDK és a POE közötti együttműködésről, és bemutatta röviden az egyesület tevékenységét.

Dr. Dominik Hinterreiter, karunk korábbi hallgatója a klinikai modulban történő demonstrátori munkáról tartott előadást.

Felber Mária és Kerscher Barbara negyed-, illetve ötödéves orvostanhallgatók közösen ismertették, hogyan zajlott az idei féléves, korábban már többször megrendezésre került egynapos belgyógyászati workshop, ahol a demonstrátorok orvosi felügyelet mellett oktatták kis csoportokban az orvostanhallgatókat, hogy a későbbi vizsgára, klinikai munkára felkészítsék őket.

Az utolsó előadás keretében dr. Csaba Gergely bemutatta az Általános Orvostudományi Karon kifejlesztett és idén bevezetésre került POTEcho nevű online feedback rendszert, amely lehetőséget biztosít a későbbiekben a tanórák és gyakorlatok utáni közvetlen visszajelzésre a hallgatók számára, javítva ezzel az órák és az oktatás minőségét.

A közgyűlés végén megválasztották a Demonstrátori Diákkör vezetőségének új tagjait: Felber Mária negyedéves, és Filipánits Kristóf ötödéves orvostanhallgatókat.

Kapcsolódó galéria