Neptun karbantartás és leállás - tájékoztató

2020. december 16.

2020.12.21.

Tisztelt Hallgatók!

 

A PTE Oktatási Igazgatóság Oktatásszervezési Iroda vasárnap este a felhasználóknak küldött üzenetére hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Neptun adatbázis karbantartása a tervezettnél korábban sikeresen befejeződött, a rendszer újra elérhető.

A leállással összefüggésben és az ünnepi időszakra megállapított kedvezményes vizsgajelentkezési beállítások továbbra is érvényben vannak december 28. (hétfő) reggel 8:00-ig.

 

Üdvözlettel:

 

a Tanulmányi Hivatal munkatársai

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton emlékeztetjük Önönöket, hogy a Neptun Tanulmányi Rendszer karbantartási munkálatok miatt 2020. december 18-a 16.00 órától 2020. december 22. reggelig nem lesz elérhető senki számára. Kérjük, hogy a vizsgáikkal kapcsolatos le- és feljelentkezéseiket 2020. december 18. 16.00 óráig végezzék el, mert erre legközelebb csak 2020. december 22. reggelén lesz lehetőségük.

 

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően a Neptun karbantartása alatt és az azt követő ünnepi időszakra meghirdetett technikai kedvezmények 2020. december 18-a 08.00 órától élnek, így a vizsgákra való le- és feljelentkezéseket már ennek megfelelően tudják ezen a napon, 16.00 óráig, elvégezni.

2020. december 28-a 08.00 órától az általános, TVSZ-ben foglalt szabályok szerint zajlik a vizsgákra való fel- és lejelentkezés.

 

A karbantartást követően a Neptun ismételt elérhetőségének pontos időpontja még nem ismert, de az Oktatási Igazgatóság központilag elektronikusan tájékoztatni fogja Önöket, amikor a rendszer ismételten a rendelkezésükre áll.

 

Szíves megértésüket megköszönve és sikeres vizsgaidőszakot kívánva,

 

Tisztelettel:

Tanulmányi Hivatal

 

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3/2019. számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján a PTE Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer átmenetileg 2020. december 18-22. között adatbázis karbantartási munkálatok miatt nem lesz elérhető. A leállás időtartama várhatóan 2 munkanap lesz.

 

A következő technikai megoldásokat vezetjük be a Neptun leállásra és az azt követő ünnepi időszakra vonatkozóan (2020.12.18. 08:00 és 2020.12.28. 08:00 között) a vizsgajelentkezések megkönnyítése érdekében:

 

  1. A vizsgajelentkezési határidőt módosítjuk munkanapról naptári napra, így ezeken a napokon a vizsga napját megelőző két naptári nappal 9 óráig lehetséges lesz a lejelentkezés, egy naptári nappal korábban 9 óráig pedig a feljelentkezés.
  2. Lehetővé tesszük az újabb vizsgajelentkezést átmenetileg azok számára is, akik elégtelen érdemjegyet szereztek, de még nem került számukra rögzítésre a vizsgajegy az intézet által.

 

Javasoljuk, hogy a Neptun karbantartás ideje alatt zajló jelenléti vizsgákra az esetleges átmeneti érdemjegy-dokumentálás céljából, a vizsgajelentkezés igazolása érdekében Neptunból előzetesen – még a leállás előtt - nyomtassák ki az aznapi vizsgajelentkezéséhez tartozó „Bizonylat szóbeli vizsga eredményéről” nyomtatványt (írásbeli vizsga esetén is ezt nyomtassák ki), melyen a vizsgát követően a vizsgáztató szükség esetén az eredményt hitelesítheti, és az a későbbiekben vizsgajegy igazolásául szolgálhat.

A nyomtatványt a következő módon érhetik el a Neptunban: a „Vizsgák/Felvett vizsgák” menüpontban a vizsga sorában a sorvégi „+” jel segítségével a „Vizsga adatok” gombra klikkelve egy bizonylatot tudnak nyomtatni a vizsgáról a „PTE_sda_hallgatói vizsgabizonylat” sablon kiválasztásával.

Kérjük, hogy ezt a bizonylatot a Neptun leállással érintett jelenléti vizsgákra vigyék magukkal!

2020. december 28-ától visszaállnak a munkaszüneti napokkal és jegybeírással kapcsolatos beállítások, így a korábban megszokott szabályok szerint történnek majd a vizsgajelentkezések.

 

Amennyiben igazolásokra van szükségük a Tanulmányi Hivataltól (jogviszony igazolás, kreditigazolás), kérjük azt 2020. december 18. napjáig szíveskedjenek megigényelni ügyintézőjüknél, mert azt követően csak 2020. december 28. napjától áll módunkban kiállítani azokat.

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva,

 

Tisztelettel:

Tanulmányi Hivatal