"Számít a véleményed!": hallgatóink többsége ajánlaná a pécsi orvoskart

2021. augusztus 6.

Az ivóvízvételezés lehetőségével, a vizesblokkok és a biciklitárolók számával, a nyomtatási lehetőséggel a legelégedettebbek a pécsi orvoskari hallgatók, a leghatékonyabb kommunikációs csatornának pedig a Tanulmányi Hivatalt és a Hallgatói Szolgáltatói Osztályt ítélték – mutat rá a kar által júliusban lefolytatott, „Számít a véleményed!” online hallgatói elégedettségmérésének eredménye. A válaszokból az is kiderült: a hallgatók zöme ajánlaná a PTE ÁOK-t továbbtanulás céljából.

Az általános orvosnak, a fogorvosnak és biotechnológusnak tanulókat a kari infrastruktúra, a kari szolgáltatások, a kommunikáció és a kommunikációs csatornák hatékonysága, valamint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről faggatták. A július 1-17. között zajló felmérésre közel 400 hallgatói vélemény érkezett, a legnagyobb arányban az általános orvosképzésben tanulóktól érkeztek válaszok. A mérés egy ötfokú skálán történt, ahol az 5 a maximális elégedettséget jelentette, az 1 pedig azt, hogy a válaszadó egyáltalán nem elégedett az adott területtel, szolgáltatással.

E szerint a kari infrastruktúra szempontjából a hallgatók legnagyobb mértékben az ivóvízvételezési lehetőséggel (3,8), a WC-k számával (3,7) és a biciklitárolók számával (3,4) elégedettek. A legnagyobb hiányosságokat a rendelkezésre álló tanulási terek (2,6), az étkezési lehetőségek (2,3), valamint a rendelkezésre álló tanulóasztalok és székek száma (2,3), illetve kényelme (2,0) tekintetében tapasztaltható.

A hallgatói szolgáltatások terén a legmagasabb pontszámot a nyomtatási lehetőség (3,4), a Hallgatói Csomagpont (3,2) és a fénymásolási lehetőség (3,1) kapta. Utóbbihoz hozzájárulhatott a szolgáltatás szünetelése alatt az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat (EGSC) irodában kialakított fénymásolási lehetőség. A leggyengébb pontszámot (2,3) a Student Housing szolgáltatása, valamint a büfé és étkezési lehetőségek (2,5) kapták.

A kari kommunikációt illetően az látszik, hogy a válaszadók legnagyobb mértékben az eseményekkel, programokkal (3,3), illetve a vizsgaidőszakkal és oktatással kapcsolatos kommunikációval (3,1) voltak elégedettek. A legkisebb pontszámot, dacára annak, hogy a kar számos tájékoztatásban, híradásban informálta a hallgatókat az aktuális helyzetről és lehetőségről, a COVID oltásokkal kapcsolatos kommunikáció kapta.

A leghatékonyabb kommunikációs csatornának a Tanulmányi Hivatalból és a Hallgatói Szolgáltatói Osztálytól érkező e-maileket tartották a pécsi orvostan-, fogorvos- és biotechnológus hallgatók, előbbit 4,4-re, utóbbit 4,2-re értékelték. A hallgatói kommunikációs csatornák közül az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat (EGSC) Instagram-oldala (3,3) és a HÖK Facebook évfolyamcsoportok (3,2) kapták, legkisebb hatékonyságnak az ÁOK honlapjának tulajdonítottak, mely 2,4 pontot kapott.

A kérdőív utolsó szekcióját a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szolgáltatásokkal való elégedettségmérés képezte. A hallgatók a visszajelzések szerint elégedettek voltak a vakcinákkal kapcsolatos szervezéssel (4,3), az oltóanyagok elérhetőségével (4,2) és a regisztrációs lehetőséggel (4,0).  A kari COVID kommunikációval való közepes mértékű elégedettség (3,3) oka abban keresendő, hogy a kiszámíthatatlan környezet miatt minden információt szinte csak az utolsó pillanatban lehetett közvetíteni a hallgatók felé.

A hallgatói elégedettségmérés rákérdezett arra is, hogy a karunkon tanulók ajánlanák-e barátaiknak, ismerőseiknek, családtagjaiknak a PTE ÁOK-t továbbtanulási céllal. A válaszolók zöme, 66,4 százalékuk pozitívan nyilatkozott, azaz egyértelmű "igen"-t mondtak a pécsi orvoskarra.


Címlapkép:

Ujfalusi Zoltán

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!