Egymilliárd forintból fejlesztik a Szimulációs Oktatási Központot

2021. november 10.

Több mint egymilliárd forintból újul meg a PTE Általános Orvostudományi Kar Szimulációs Oktatási Központja (MediSkillsLab), melynek során több mint hatszorosára nő az alapterülete, újdonságként pedig egy virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) technológiáit is felvonultató tanlabort is kialakítanak.

A Szimulációs Oktatási Központja a Szigeti úton, a régi orvoskari főépület IV. emeletén 280 m2-en működik 2015 óta. Elsődleges feladata a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő orvostanhallgatók, orvosok, valamint az egészségtudományi képzésben résztvevők manuális és kommunikációs készségeinek fejlesztése, s ezzel a klinikai oktatási programok teljeskörű támogatása. 

A központ tevékenysége iránti igény évről évre emelkedik, jelenleg szemeszterenként közel 1500 kontaktóra zajlik itt. Ezért vált szükségessé a terület növelése, s ezzel együtt a szimulációs oktatásban használt eszközpark modernizálása, megújítása. A beruházás keretében jelentősen nő az oktató helyiségek száma, s ezzel együtt a vonatkozó épületrészeket is teljes körűen felújítják. 

A nagy volumenű beruházás részleteit november 10-én, sajtótájékoztató keretében ismertették a pécsi orvoskaron. Elhangzott, hogy a MediSkillsLabben kialakítanak egy olyan tanműtőt, melyben valós orvosi eszközökkel műtétek végezhetők el oktatási vagy demonstrációs célzattal. A tanműtő széleskörűen képes támogatni az orvostudományi vonatkozású kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket is. 

Szintén a Szimulációs Oktatási Központban kap helyet a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomás is, és újdonság lesz a virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) technológiáit is felvonultató tanlabor, ahol a legfejlettebb megjelenítő eszközök segítségével valósul meg az egészségtudományi és orvosképzés. 

A kommunikációs készségek oktatását biztosító termeket valósághűen berendezett rendelőként, illetve kórteremként alakítják ki, míg a műveleti medicina koncepcióhoz tartozó egység a műveleti környezetben zajló prehospitális ellátás magas szintű oktatását teszi lehetővé. Ezeken túl fejlesztik az oktatást támogató audiovizuális rendszert, amely nemcsak az oktatási tartalmak rögzítését és lejátszását, hanem az abból történő digitális tananyagfejlesztést is nagyban elősegíti majd. 

A projektbeli fejlesztés eredményeként a PTE Általános Orvostudományi Kar interdiszciplináris szemléletű Szimulációs Oktatási Központja nemcsak regionálisan lesz egyedülálló intézmény, hanem a modern orvostechnológia európai-, illetve világszínvonalú oktatására is alkalmassá válik.

A beruházás bruttó összértéke 1,128 milliárd forint, a kivitelező a siklósi székhelyű VivaPalazzo Zrt. Az új szimulációs központ az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 kódszámú, „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében valósul meg. A projektről további információk a  projektek.pte.hu/hu/hazai/erfa/efop-421-16-2017-00008 oldalon érhetők el. A kivitelezés várható lezárási ideje 2022 nyár vége, de a nagyobb zajjal járó munkák szerencsére jövő év elejére befejeződhetnek. 

Fotók:

PTE; Csortos Szabolcs/UnivPécs

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!