PoteCross: várják a jelentkezőket a 2021/22-es tanév tavaszi szemeszterében is futó képzésprogramra

2022. január 3.

A pécsi orvoskar, a PTE öt másik karával együttműködve a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterére is meghirdeti a PoteCross kombinált képzésprogramot, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson az orvostanhallgatóknak a graduális képzésük ideje alatt új képesítés megszerzésére, illetve ismereteik bővítésére. A képzésben teljesített tantárgyak a graduális képzésben történő diplomaszerzést követően elismertethetők a meghirdető karok képzéseiben, lecsökkentve azon képzés időtartamát.

- Dr. Nyitrai Miklós dékán úr azt szerette volna, hogy a hallgatók jobban élhessenek az integrált egyetem nyújtotta lehetőségekkel, azaz a graduális képzésük alatt más karokra áthallgatva olyan tudást, információkat szerezzenek, amelyek megfelelnek érdeklődési körüknek, és amelyeket a későbbiekben használni is tudnak - mondta el korábban dr. Ertl Tibor professzor, karunk szak- és továbbképzésért felelős dékáni tanácsadója a képzésről.

A 2020/2021-es év tavaszi szemeszterében négy diák csatlakozott a programhoz, akik februárban kezdték meg tanulmányaikat. Egyikük, a képzésbe hatodévesen belefogó Bálint Benedek a Művészeti Kar által meghirdetett művészetterápia szakirányú továbbképzést választotta.

- Szélesebb rálátásom lett a gyógyító tevékenységre azáltal, hogy a biológiai és pszichológiai megközelítés mellett a művészet gyógyító erejébe is bepillantást nyerhettem, és a képzés során ennek a folyamatnak a tudományos hátterét is megismerhettem. Megerősített abban, hogy a tényleges képzésre is jelentkezzek majd az egyetem végeztével. Mindenkinek csak ajánlani tudom - összegezte tapasztalatait Bálint Benedek, mikor a  nyáron a program kapcsán kérdeztük.

Folytatódik a PoteCross

A PoteCross program a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében is folytatódik. A képzés költsége 150 000 Ft/szemeszter, melynek térítését a 2021/2022. tanévben - sikeres pályázás esetén - az orvoskar átvállalja. A pályázatot Neptunon keresztül lehet benyújtani az "Adminisztráció/Kérvények/Kitölthető kérvények/AOK-PoteCross - jelentkezési pályázat kombinált képzésprogramokra" menüpontban. A képzéseket 5 fős létszámkorláttal hirdetik, a benyújtott pályázatokat tanulmányi előmenetel és átlag alapján rangsorolják.

A pályázatban képzést hirdető PTE karok és képzések:

  • Általános Orvostudományi Kar: humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító
  • Műszaki és Informatikai Kar: egészségügyi mérnök
  • Művészeti Kar: művészetterápia szakirányú továbbképzés
  • Bölcsészettudományi Kar: szabad bölcsészet (Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete képzési portfóliójából 50 kredit értékben kínál válogatást.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.02., 12 óra

Pályázati feltételek

A program a PTE ÁOK általános orvosképzésben résztvevő hallgatók számára pályázható. A pályázatra azok az általános orvos szakos hallgatók jelentkezhetnek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, melyről igazolást hoznak. A pályázathoz csatolniuk kell a teljesített tárgyak listáját (transcript), illetve sikeresen teljesítették az alábbi kötelező tantárgyakat:

Humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító (és szaktolmács)

Meghirdető kar: ÁOK; előfeltétel: OOK-PH2-T Gyógyszertan 2. (szigorlat), legalább középfokú (B2 szintű) angol szóbeli és írásbeli államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány), OOK-MUF-T Közegészségtan 6. (szigorlat)

Egészségügyi mérnök

Meghirdető kar: MIK; előfeltétel: OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat), OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat), OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

Művészetterápia szakirányú továbbképzés

Meghirdető kar: MK; előfeltétel: OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat), OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat), OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

Szabad bölcsészet

Meghirdető kar: BTK; előfeltétel: OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat), OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat), OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

Bővebb információ a képzésről az aok.pte.hu/hu/egyseg/545/index/almenu/732 oldalon érhető.

Kapcsolat:

PTE ÁOK Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

Sági Eszter (eszter.sagi@aok.pte.hu)

Telefon: +36 72/536-130

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!