Az eddig kiaknázatlan POTEnciál – úttörő Junior Alumni Program a pécsi orvoskaron

2022. június 14.

Egy felsőoktatási intézmény egyik legértékesebb erőforrása az alma mater iránt elkötelezett végzett hallgató: karrierjük során az oktatásban, kutatásban, valamint a hallgatói élet terén is partnerei lehetnek egykori egyetemüknek, miközben jó hírét viszik a nagyvilágban, szakmai közösségükben. Az ilyesfajta kötelék formálódása természetszerűleg már a képzési idő során elindul, a szakmai tudásanyagon kívüli személyes élmények, kapcsolatok, tapasztalatok alapjaiban meghatározzák, hogy milyen viszonyt ápol majd egymással a végzett és az intézmény a diploma megszerzését követően. A PTE Általános Orvostudományi Kar Alumni Irodájának egyedülálló kezdeményezése, a 2021-ben életre hívott Junior Alumni Program ezt a korai kapcsolatépítést hivatott támogatni úgy, hogy közben kincset érő tudással – és házon belüli, Erasmus-ösztöndíjhoz, TDK-hoz, PhD-hez felhasználható extra pontokkal – segíti a hallgatókat. Programjai segítségével olyan soft skillekkel vértezi fel a pécsi orvosis, fogorvos- és gyógyszerészhallgatókat, melyekből már egyetemi éveik alatt profitálhatnak, ugyanakkor személyes, akár torokszorító tapasztalatokat is prezentál a programba bevonódott POTE alumnik segítségével.

 

Harta Viktor írása

 

Alumni POTEnciálban a jövő

„Kulcsfontosságú, hogy még tanulmányaik alatt kialakítsuk azt az élő kapcsolatot a hazai és nemzetközi hallgatókkal, mely megalapozza a diplomaszerzés utáni jó viszonyt. Ezen kapcsolatok alapját építi ki a Junior Alumni Program, közben pedig rengeteg, a későbbi karrierút szempontjából lényeges, egyéb formában csak körülményesen beszerezhető információkkal, tanácsokkal látja el az érdeklődőket, kiegészítvén a normál kurrikulumot” – kezdi az immáron két szemeszter tapasztalatával bíró projekt bemutatását Somodi Klára, a PTE ÁOK Alumni Irodájának vezetője.

Mint mondta, a pécsi orvoskar, vagy ahogy sok végzett és leendő hallgató ismeri, a POTE alumni-hálózatos múltja idestova 42 évre, az első orvosnapokig nyúlik vissza, mely felfogható a mára kiforrott alumni program egyfajta előfutáraként.

Az első dedikált nemzetközi alumni rendezvényre 2010-ben került sor, mely az angol programon végzetteket szólította meg, négy év múlva, az első Alumni Treffennel pedig megszervezték a német programon diplomát szerzettek első öregdiák-eseményét is. Fontos mérföldkőnek számított a 2014-es 30 éves angol programos alumni-találkozó, melyet 2019-ben az angol és német program végzettjeinek szóló „35+15” háromnapos rendezvény követett.

Ez utóbbi újdonságot hozott a korábbiakhoz képest, mutatott rá Somodi Klára: a szervezők egy öt előadásos, úgynevezett tudományos délutánnal is készültek. A rendezvényen hallgatók is felszólaltak, beszélve motivációjukról, tanulmányaikról, az eddigi pályafutásukról – ez a személyes aspektus, a személyes hangvétel lett a későbbi Junior Alumni Program egyik vezérfonala és meghatározó hanghordozása.

A Junior Alumni Program ötlete 2020-ban, a pandémia első hulláma idején született, majd hosszas előkészítés, brainstorming és koordináció után 2021-ben érkezett el a gyakorlati megvalósulás fázisába. A projektbe önkéntes alapon felsőbb éves nemzetközi hallgatók csapata is bevonódott, akik tapasztalatukkal, ismeretségi hálójukkal támogatják a kezdeményezést.

Somodi Klára elmondta, úgy építették fel a Junior Alumni Programot, hogy az a lehető legjobban tükrözze egy orvostanhallgató karrierútját. Ennek jegyében elkülönítettek első évre, pre-klinikai, illetve klinikai képzésre, valamint a gyakorlati évre, a végzős hallgatókra fókuszáló szakaszokat. Ezekhez angol nyelvű workshopokat, valamint közvetlen hangvételű fórumokat társítottak annak érdekében, hogy becsatornázzák a hallgatók számára kiemelten fontos, ugyanakkor kari szinten csupán fragmentáltan létező információkat, egyfajta know-how-t képezve belőlük, mindezt pedig kiegészítsék olyan, első kézből jövő szakmai élettapasztalatokkal, melyek akár sorsfordítók is lehetnek, és kizárólag élesben, a való életben, a munkájuk során volna esélyük ilyenekkel találkozni.

A legelső workshop az első- és másodéveseket szólította meg azzal a szándékkal, hogy általánosságban megismertessék őket a tanterven kívüli foglalkozásokban rejlő potenciálban, mint amilyen például a TDK, a Demonstrátori Diákkör, vagy a PTE Emergency/Surgical Society.

A második workshop a prezentációs technikákra fókuszált, és elsődlegesen a felsőbb éveseket célozta, ugyanakkor mindenki számára nyitott volt. Hangsúlyt kapott a minden hallgató számára elérhető, ugyanakkor a visszajelzések szerint arányaiban csak kevesek által ismert, igazolt hiányzás terhére elérhető kéthetes kórházi gyakorlat (ún. block practice) lehetősége.

A harmadik workshopot az utolsó, gyakorlati év megtervezésének szentelték. A panelbeszélgetés során a résztvevők három végzett orvos és három, a gyakorlati idejük közepénél járó végzős hallgatótól kérdezhettek.

A negyedik workshop a tudományos publikációk és a szakdolgozat írásáról szólt, gyakorlati fogásokkal szolgálva az összegyűltek számára. A négy foglalkozás közül ez hozta a legmagasabb érdeklődőszámot: több mint százan ültek be az orvoskar új, ultramodern elméleti tömbjének előadójába. Somodi Klára szerint ez is mutatja: olyan topikra sikerült rátapintaniuk, mely nincs megfelelően reprezentálva hivatalos kari keretek között, ugyanakkor óriási igény mutatkozik rá.

Elveszíteni az első beteget – amire egyetlen kurzus sem készít fel igazán

A workshopokat kiegészítendő Alumni Motivational Café és Alumni Professional Café is várta a hallgatókat, ahol egykori végzettek számoltak be személyes tapasztalataikról, mutatták be választott területüket, változatos karrierútjukat, illetve átadták a munkaerőpiaci kihívások során szerzett tapasztalatokat, hasznos tippeket is.

„Az Aumni Motivational Café, annak ellenére, hogy közvetlenül a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterének vizsgaidőszaka elé szerveződött, rendkívüli népszerűségnek örvendett. Hazai és nemzetközi tapasztalattal is rendelkező angol, német és magyar programos végzettet is sikerült bevonni, lefedve az orvos és a fogorvos, illetve a klinikus-kutató-oktató területeket is” – emeli ki Somodi Klára. Mint mondta, minden előadó 20 percben mutatta be, miként alakult a szakmai élete a diplomaszerzést követően, miként tudta kiaknázni a pécsi orvosképzésben elsajátított tudásbázist, de beszámoltak inspiráló esetekről, valamint megrázó történésekről, melyek alapjaiban formálták a karrierjüket, a hivatáshoz való hozzáállást.

„A rendezvény rendkívül személyes hangvételűre sikerült. A hallgatóknak az előadásokat követően lehetőségük volt kérdezni az előadóktól. Az egyik meghívott, akit az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi segélyszervezet kötelékében Közép-Afrikába is elvitt az élet, az egyik kérdésre válaszul elmesélte azt, amire semmilyen képzés nem tudja igazán felkészíteni az embert: milyen volt megélnie az első halálesetet, azt az érzést, mikor az ember minden szaktudását, ismeretét, energiáját és elszántságát latba vetve szeretne segíteni, de egyszerűen már nem lehet. Ez is rámutatott arra, hogy a tanulmányok pusztán egy jó alapot adnak a későbbi karrierhez, de rengeteg, olykor sors- és karrierút-formáló epizód csak tapasztalati úton ismerhető meg. Ezt a megismerést hozták el az előadók a pécsi hallgatóknak, akik őszintén hálásak voltak érte” – fogalmazott az irodavezető.

Az Alumni Motivational Cafét követő  Alumni Professional Café is közkedveltnek bizonyult, mely olyan hasznos munkaerőpiaci tanácsokkal vértezte fel az érdeklődőket, mint például mitől lesz az önéletrajzuk nem csak jó, hanem a sokaságból kiemelkedő, milyen kvalitásokat súlyoznak a leendő munkaadók, mire figyeljenek az állásinterjúk során. Ehhez a Junior Alumni Program csapatának sikerült egy gyógyszerész toborzót, egy egészségügyi vezetőt, valamint egy fogászati klinikaigazgatót meghívniuk, akik saját tapasztalataikon keresztül mutatták be a jó gyakorlatokat, valamint előadásaikat követően válaszoltak is a hallgatói kérdésekre.

„Ahogy haladtunk a workshopokkal és a cafékkal, kirajzolódott számunkra, hogy nem elég csupán a lehető legszélesebb réteget – az orvostanhallgatókat – kiszolgálni, minden csoportnak, így a fogászoknak, a gyógyszerészeknek és a biotechnológusoknak is testreszabott információkra van szükségük” – mondta el Somodi Klára.

„Ennek megfelelően már a második workshopot követően módosítottuk, szélesítettük a tematikát, a programsor záróelemével, a Career Inn-nel pedig teljes egészében a leendő fogorvosokat céloztuk. Itt egy volt angol programos fogász segítségével – aki egyúttal végzős fogászhallgatókat is szeretett volna az Egyesült Királyságba toborozni, négyet sikerült is – sikerült végigvenni a különböző, működést, adminisztrációt, vízumot érintő kérdéseket, de az érdeklődők betekintést kaphattak az állami és a magánegészségügy közti alapvető különbségekbe is. Zárásként pedig, hűen a rendezvény nevéhez, egy pécsi vacsoraasztalnál folytatódott a kapcsolatépítés.”

Érdeklődők százait mozgatták meg a Junior Alumni Program eseményei

„Az elmúlt két szemeszteren végigtekintve kiderült: a Junior Alumni Program fórumaira, workshopjaira több mint 350 hallgató volt kíváncsi, 18 végzett hallgató közvetlenül, támogatóként, előadóként vonódott be a programsorozatba, velük együtt pedig, indirekt módon több öregdiákot is sikerült megszólítani. A workshopok végeztével visszajelzést is kértünk a résztvevőktől, melyek tükrében folyamatában alakítottuk a projektet, hogy a lehető legjobban szolgálják ki a hallgatói igényeket. Mindez egyértelműen, mérhetően mutatja a program létjogosultságát, az abban – és a pécsi hallgatókban – rejlő potenciált. A hallgatók, az alumnik és az egyetemi vezetés részéről érkező visszajelzések is azt mutatják: élesen körvonalazható a kölcsönösen előnyös kapcsolatok építésének értéke a következő orvos-, fogorvos-, biotechnológus- és gyógyszerészgenerációval, vagy ha úgy jobban tetszik, a jövő klinikusaival, kutatóival, akadémikusaival, egészségügyi szakembereivel” – összegezte a tapasztalatokat Somodi Klára.

Az irodavezető rámutatott, nem csak az információk miatt érte meg a Junior Alumni Program részesének lenni. Minden worshopot egy írásos kvíz zárt le, mely mellé egy részvételi igazolás is járt, két workshop- és egy Alumni Café-részvétel pedig extra pontot ér karon belül Erasmus-ösztöndíjra történő jelentkezéskor, valamint a TDK-zni és PhD-zni vágyó hallgatók is előnyt kovácsolhatnak a tevékeny részvételből.

Elárulta azt is, a következő tanév tekintetében két új típusú, előadással vegyített panelbeszélgetés-sorozatban gondolkoznak: a Speciality Café az ötödéveseknek szolgálna hasznos és fontos információkkal a specializációk tekintetében, a Destination Café pedig egy kitekintés lenne más országok irányába, megválaszolva azt a kérdést, hogy hol milyen kritériumoknak kell teljesülniük ahhoz, hogy pécsi diplomával gyakorló orvosként, fogorvosként, gyógyszerészként dolgozhasson valaki.

Az alábbi videóban dr. Mani Shakibpour, az Alumni Professional Café és a Career Inn egyik meghívott előadója beszél a pécsi orvosis évekről, élményekről:

Fotók:

Verébi Dávid

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!