Módszertani Morzsák: gyakorlatorientált oktatói képzéssorozat a PTE ÁOK-n

2023. december 22.

2023 tavaszán új elemmel egészült ki az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék (OOKT) képzési palettája "Módszertani Morzsák" címmel, mely a már bejáratott képzési elemekhez hasonlóan az oktatói munka segítését, az oktatás minőségének javítását tűzte ki fő célul.

A „Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése” című háromnapos kurzus, illetve a nagyobb témákat felölelő Oktatói Készségfejlesztő Workshopok mellett a „Morzsák” maximum 60 percben biztosítanak lehetőséget egy-egy fókuszált témában az oktatásmódszertani és oktatás-kutatási ismeretek elmélyítésére, valamint az oktatásban akár már másnap alkalmazható készségek elsajátítására.

A 60 perces időtartam minél hatékonyabb kihasználása érdekében a képzéseket interaktív formában rendezik, mely során a résztvevő oktatókat kérdések és diszkussziók mentén folyamatosan bevonják, és témától függően kisebb csoportokban végeznek önálló feladatot. Az egyes témák felelősei különböző szakértők, így az OOKT munkatársain kívül az ÁOK és a PTE többi egységének oktatói, illetve meghívott előadók is lehetnek.

A korszerű oktatásmódszertannal kapcsolatos témák öt különböző területet érintenek az alábbiak szerint. A 2023. évben mind az öt tématerület terítéken volt egy vagy két alkalommal.

Ebben a témakörben elsőként dr. Fischer Krisztina vezetésével mutatták be a kognitív terhelés elméletét (cognitive load theory), mely egyike az orvosképzésben egyre nagyobb figyelmet kapó tanulási elméleteknek, lényegében a munkamemóriára ható kognitív terhelés típusain keresztül vizsgálja a tanulási folyamatokat.

Az elméleti alapok megismerését követően a résztvevők az elvek saját oktatási gyakorlatukba való beépítésével foglalkoztak. Ezt szeptemberben a „Bizonyítékokon alapuló tanulási stratégiák az oktatók szemszögéből” téma követte, ahol dr. Gács Boróka és dr. Csaba Gergely az aktív tanulást állította a fókuszba, az időközönkénti ismétlés (spaced repetition) és a váltakozó tanulás (interleaving) módszertanát mutatta be kutatási eredmények és a résztvevők saját élményei segítségével.

Eszközök

Május elején egy digitális oktatástámogató eszközt, a Quizlet nevű platformot mutatták be két tapasztalt felhasználó oktatónk, dr. Németh Timea és Dávidovics Anna vezényletében. A gamification (játékosítás) alapelveinek tárgyalása után a résztvevők hallgatók szerepébe bújva kipróbálhattak egy csapatmunkán alapuló játékos versenyt, majd a helyszínen megismerkedhettek a platform adta lehetőségekkel, illetve praktikus tanácsokat kaptak a használatukra.

Módszerek

A terület egy klinikai oktatást érintő témával kezdődött, a szimulációs betegek (simulated patients) alkalmazásának módszertanával. A Magyarországon egyedülálló Szimulációs Beteg Programot és az alkalmazással kapcsolatos gyakorlati tanácsokat Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó és dr. Fekete Judit mutatta be, majd ezt követően dr. Csikós Ágnes koordinálásával a résztvevők betekintést nyerhettek egy konkrét oktatási szituációba, ahol a valósághű beteget Russay Ildikó játszotta, az orvos szerepét pedig egy szigorló éves orvostanhallgató, Édes Eszter vette fel. A szerepjátékot követően a résztvevők közösen értékelhették a hallgató teljesítményét.

Értékelés

Ezen a területen az előző szemeszterben az írásbeli vizsgák voltak a fókuszban. dr. Czopf László és dr. Csaba Gergely moderálásával a résztvevők a tesztkérdések írásával kapcsolatos fontos szempontokat, illetve a gyakori módszertani hibákat az általános orvos szak írásbeli záróvizsga kérdésbankjából vett példáin keresztül elemezhették. A tématerület a következő rendezvényen, 2024 januárjában újra visszatér az objektív strukturált kinikai vizsgáztatás (OSCE) módszertanával, mely során a nemzetközi szinten széles körben elterjedt komplex gyakorlati vizsgatípus kerül majd bemutatásra a PTE ÁOK-n szerzett első tapasztalatok fényében dr. Czopf László és dr. Sebők Judit vezényletével.

Kutatások

A legutóbbi, novemberi „Morzsán” a résztvevők megismerkedhettek az orvosképzéssel foglalkozó tudományos publikációk egyes kategóriáival. A szokványosnak mondható oktatás-kutatás mellett dr. Fischer Krisztina a különböző véleménycikkek, gyakorlati útmutatók és infografikák példáin keresztül mutatta be a szerteágazó publikációs lehetőségeket. Az előadó az Academic Medicine Q1-es folyóiratnál (IF: 7,4) szerzett bírálói és szerkesztői tapasztalatainak megosztásával színesítette és tette még relevánsabbá az alkalmat. 

Az eddigi hat alkalom kapcsán több, mint 150 oktató érdeklődött, és a rendezvények utáni visszajelzések pozitívak voltak. Ezek többek között kiemelték az érintett témák fontosságát és az egy órás, jól tervezhető formátumot, mely – az egyik résztvevőt idézve - „minden elemével együtt, életszerűen beilleszthető a munkanapba is.”

A programsorozat aktuális részletei a honlapon megtalálhatóak, a korábbi témákkal kapcsolatban kiadott anyagok pedig a POTEpedia oldalán (Általános színterek – OOKT színtéren belül) rendelkezésre állnak az oktatók részére. Az online alkalmakról készült felvételek egyéni kérés esetén megosztásra kerülhetnek – az ilyen jellegű kéréseket, illetve ötleteket a következő tanév témáira vonatkozóan örömmel fogad a képzés koordinátora, dr. Csaba Gergely (csaba.gergely@pte.hu), illetve szakmai lektora, dr. Fischer Krisztina (Harvard Medical School).

Köszönet a Morzsák szervezőinek, előadóinak és az új ismeretek, alkalmazható eszközök iránt érdeklődő kollégáknak.

Reményeink szerint a képzéssorozat a jövő évben is megfelelő lehetőséget kínál az oktatók támogatására, mely végső soron hozzájárulhat ahhoz, hogy a minél jobb és felkészültebb általános orvosok és fogorvosok kerüljenek ki a PTE ÁOK-ról.

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
tanszékvezető
OOKT, Magatartástudományi Intézet

Dr. Czopf László
oktatási dékánhelyettes
PTE ÁOK

Fotó:

Verébi Dávid

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!