Nyitólap Képzéseink Szakirányú továbbképzés

Orvosi és biomedicinális szakfordító

A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi képzésben vagy egyéb egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – képesek a szakmájukban magas szinten ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát angolról magyarra és magyarról angol nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország egészségügyi, társadalmi és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és tudatosan alkalmazzák a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

 

Szakirányú továbbképzés részletei

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: orvosi és biomedicinális szakfordító 

Képzési forma: szakirányú továbbképzés, levelező képzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: Orvos- és egészségtudományok

Finanszírozási forma: önköltséges, 150.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2024. augusztus 30.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2024. szeptember 9.

 

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

orvosi és biomedicinális szakfordító

150 000 Ft

4

10 < 30

félévente hat alkalom (pénteki napok)

Pécs

ORVOS

 

Részvétel feltétele:

a) orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; és


b) legalább középfokú (B2 szintű) angol szóbeli és írásbeli államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

A jelentkezés módja: e-mailben: nyelvi.intezet@aok.pte.hu.

A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

Azok a pályázók, akik ebben a félévben szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n. A képzést sikeresen teljesítők szakfordító képesítést kapnak (szakfordító oklevél). A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek.
 

Kapcsolattartó/szakfelelős:

adminisztrációs ügyekben:

Major Róbertné

e-mail: nyelvi.intezet@aok.pte.hu

+36 72 536296;

 

 

szakmai ügyekben:

Dr. Csongor Alexandra (alexandra.csongor@aok.pte.hu)

Dr. Warta Vilmos (vilmos.warta@aok.pte.hu) ,

tel/fax: (72) 536-296, email: nyelvi.intezet@aok.pte.hu

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!