Nyitólap Képzéseink Szakirányú továbbképzés

Migrációs egészségügyi szakember

Program bemutatása

Új egészségügyi kihívások és azok kezelése Európában

A „Migrációs egészségügyi szakember” szakirányú továbbképzés célja, hogy egy olyan új, egyre növekvő fontosságú területen biztosítson szakképzési lehetőséget, amely a hazai és nemzetközi képzési kínálatból még mindig hiányzik. A kurrikulum célja olyan szakemberek képzése, akik multidiszciplináris tudással és szakértelemmel rendelkeznek a migrációhoz kapcsolódó egészségügyi, közegészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó területeken. A kurzus számos témakört felölel, mint például a migránsok közvetlen egészségügyi ellátása, az egészségügy/egészségügyi rendszerek migrációs-helyzet figyelembevételével történő tervezése,  egészségpolitika, alkalmazott szociológia, közgazdaságtan, egészség-közgazdaságtan, valamint az interkulturális kompetenciák jelentősége a migránsok egészségügyi ellátásában.

A képzés során megszerzett ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenek a migráns egyének és közösségek (külföldi munkavállalók, menekültek, emberkereskedelem áldozatai, valamint az etnikai kisebbségek stb.) speciális egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. A képzés célja, hogy hozzájáruljon a migránsok és más, a társadalmi perifériára szorult személyekhez kapcsolódó egészségügyi/ közegészségügyi kihívások problémamentes és sikeres kezeléséhez.

A program a WHO Európai Irodájának teljes támogatását élvezi.

Szakirányú továbbképzés részletei (Levelező)

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

migrációs egészségügy

150 000 Ft

4

5 < 30

havonta

Pécs

ORVOS

Megszerezhető képzettség:  A Pécsi Tudományegyetem által kibocsátott szakképzési oklevél ’Migrációs egészségügyi szakember’ elnevezéssel

Képzési forma: szakirányú továbbképzés, levelező képzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: Orvos- és egészségtudományok

Finanszírozási forma: önköltséges, 150.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2024. június 30.

A kurzus indulásának várható időpontja: 2024. szeptember 5.

 

Szakirányú továbbképzés részletei  (Nappali)

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

migrációs egészségügy (angol nyelven)

150 000 Ft

4

5 < 30

naponta

Pécs

ORVOS

Megszerezhető képzettség:  A Pécsi Tudományegyetem által kibocsátott szakképzési oklevél ’Migrációs egészségügyi szakember’ elnevezéssel

Képzési forma: szakirányú továbbképzés, nappali képzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: Orvos- és egészségtudományok

Finanszírozási forma: önköltséges, 150.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 30.

A kurzus indulásának várható időpontja: 2024. szeptember 9.

 

Felvételi követelmények

Legalább alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén:

 • Orvos- és egészségtudomány képzési területen: egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak – népegészségügyi ellenőr szakirány, egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak – védőnő szakirány, egészségügyi szervező alapképzési szak, ápolás és betegellátás alapképzési szak, általános orvos osztatlan képzés, fogorvos osztatlan képzés vagy gyógyszerész osztatlan képzés;
 • Társadalomtudomány képzési területen: szociológia alapképzési szak, társadalmi tanulmányok alapképzési szak, kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak, szociális munka alapképzési szak, szociálpedagógia alapképzési szak, politológia alapképzési szak, politikatudományok alapképzési szak vagy nemzetközi tanulmányok alapképzési szak;
 • Gazdaságtudomány képzési területen: gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, emberi erőforrások alapképzési szak, nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak vagy közszolgálati alapképzési szak;
 • Államtudományi képzési területen: rendészeti igazgatási alapképzési szak – migrációs szakirány, rendészeti igazgatási alapképzési szak – katasztrófavédelmi szakirány, rendészeti igazgatási alapképzési szak – határrendészeti szakirány, nemzetközi igazgatási alapképzési szak, igazgatásszervező alapképzési szak vagy közigazgatás-szervező alapképzési szak,
 • Jogi képzési területen: jogász osztatlan szak;
 • Pedagógusképzés, bölcsészettudomány és természettudomány képzési területeken: bármely alapképzési szak;
 • Sporttudomány képzési területen: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak.
   

Nyelvi követelmények

A szakirányú továbbképzés felvételi feltétele az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvéből, amelyiken a szakmának tudományos irodalma van, komplex középfokú (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
 

A kurrikulum

A szakirányú továbbképzés biztosítja az alábbi három komplex tantárgy csoport eredményes teljesítéséhez szükséges speciális kiegészítő tudást, készségeket és kompetenciákat:

 1. Alapismeretek a következő területeken: Epidemiológiai, mikrobiológiai, biostatisztika, demográfia, orvosi népegészségügy, trópusi medicina, egészségpolitika- és gazdaságtan, vezetéselmélet, egészségügyi etika és jog, egészségszociológia, egészségpszichológia;
 2. Alapvető készségek elsajátítása a következő területeken: kutatásmódszertan, az egészségügyi ellátás tervezése és szervezése, projektmenedzsment, közösségi egészségfejlesztés és egészségnevelés, interkulturális kompetencia; kommunikációs készségek;
 3. Ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazási területei: A migráns közösségek egészségügyi és szociokulturális igényei, migráns-érzékeny egészségügyi ellátás, migráns munkavállalókkal kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi ismeretek, etnikum-specifikus terápiák, a küldő és fogadó országok földrajzi epidemiológiája/morbiditási profilja (mind a fertőző és nem fertőző betegségek tekintetében), tömeges migráció egészségügyi/közegészségügyi hatásai;

Gyakorlat

A képzéshez kötelező szakmai gyakorlat és kutatómunka kapcsolódik, amelyre a képzés negyedik szemeszterében kerül sor. A diplomamunkához szorosan kötődő szakmai gyakorlat időtartama minimálisan 6 hét, helyszínéül választhatók szakmai intézetek, migráns befogadó állomások, valamint menekültek ellátásával foglalkozó állami egészségügyi szolgáltató intézetek és egyéb, non-profit szervezetek. A gyakorlat során – témavezetői útmutatás alapján – szakdolgozatot kell készíteni, melynek megvédése a képzés záró vizsgáihoz kapcsolódik.

Kapcsolat, felvételi jelentkezés

PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék
Migrációs-egészségügyi Programok
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
info@mighealth-unipecs.eu
www.mighealth-unipecs.hu

Jelentkezés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • Jelentkezési lap 
 • Egyetemi, főiskolai bizonyítvány másolata 
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Motivációs levél (angol nyelven)

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot (2 példányban), valamint a kért mellékleteket az alábbi címre szükséges elküldeni, a megadott jelentkezési határidőig.

PTE ÁOK - Műveleti Medicina Tanszék
Migrációs-egészségügyi Programok
Felvételi Jelentkezés
7624 Pécs, Szigeti út 12.

Egyéb információk: Ezen továbbképzési szak leírása a www.felvi.hu Szakleírások menüpontjában olvashatók

Tájékoztató brossúra

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!