Dokumentumok

Rektori utasítások 16

 • 3/2021. számú rektori utasítás május 10-én
  Személyes jelenlét mellett szervezhető oktatási, ismeret-ellenőrzési cselekmények karokra, képzésekre lebontva, az érintettek köre, tárgyi hatálya, kivételt képező doktori képzések, külön eljárásrend a védelmi intézkedések minimum feltételeiről
 • 2/2021. számú rektori utasítás május 4-én
  Rendelkezés a PTE 2020/2021-es tanévének, illetve a 2020/2021-es tanév tavaszi félévének meghosszabbításáról az érintett képzéseket, az azokban részt vevő hallgatókat, oktatókat, az adminisztrációs munkatársakat illetően
 • 1/2021. számú rektori utasítás március 30-án
  A mai nappal (2021. március 30.) hatályon kívül helyezésre kerül a 2020. november 26-án – az ITM kérésére kiadott – a kormányhivatal által kirendelt orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók kirendelésének időtartamáról szóló 11/2020. számú rektori utasítás. Az utasítás kiadásakor a kirendelés időtartamát a kirendelő határozat az Egyetem rektora által írásban meghatározott időtartamhoz kötötte, azonban a kormányhivatalok gyakorlata megváltozott és a kirendelő határozatok mostanra már tartalmazzák a konkrét időtartamot, így a rektori utasítás már szükségtelen. Az 1/2021. számú technikai deregulációs rektori utasítás a végrehajtását követő napon (azaz 2021. március 31-én) szintén hatályát veszti.
 • 10/2020. számú rektori utasítás módosítva 2021. február 19-én
  A Rektori Kabinet, a kabinetvezető, szervezeti egységei, Titkársága, Kapcsolati Igazgatósága, Kapcsolati Igazgatói Titkársága, Protokoll és Rendezvény Irodája, Tartalommenedzsment és Vizuális Tartalmak Irodája, Hazai Beiskolázási és Marketing Irodája, Alumni és Vállalati Kapcsolatok Irodája, a kapcsolati igazgató, a Nemzetközi Igazgatóság, a Nemzetközi Igazgatói Titkárság, a Mobilitási Programok Irodája, a Stipendium Hungaricum Irodája, az EDUC Iroda, a Study Abroad és Nyári Egyetem Irodája, a Nemzetközi Beiskolázási Iroda, a nemzetközi igazgató, az Oktatási Igazgatóság, az Oktatási Igazgatói Titkárság, a Központi Tanulmányi Iroda, az Oktatásszervezési Iroda, a Hallgatói Támogató Központ, a Karrier Iroda, a Tehetséggondozó Iroda, a Támogató Szolgálat, a Sportiroda, a Doktori Iroda, az oktatási igazgató, a rektorhelyettesek, a szaktanácsadók feladatai
 • 10/2020. számú rektori utasítás módosítva 2021. február 8-án (archív)
  A Rektori Kabinet, a kabinetvezető, szervezeti egységei, Titkársága, Kapcsolati Igazgatósága, Kapcsolati Igazgatói Titkársága, Protokoll és Rendezvény Irodája, Tartalommenedzsment és Vizuális Tartalmak Irodája, Hazai Beiskolázási és Marketing Irodája, Alumni és Vállalati Kapcsolatok Irodája, a kapcsolati igazgató, a Nemzetközi Igazgatóság, a Nemzetközi Igazgatói Titkárság, a Mobilitási Programok Irodája, a Stipendium Hungaricum Irodája, az EDUC Iroda, a Study Abroad és Nyári Egyetem Irodája, a Nemzetközi Beiskolázási Iroda, a nemzetközi igazgató, az Oktatási Igazgatóság, az Oktatási Igazgatói Titkárság, a Központi Tanulmányi Iroda, az Oktatásszervezési Iroda, a Hallgatói Támogató Központ, a Karrier Iroda, a Tehetséggondozó Iroda, a Támogató Szolgálat, a Sportiroda, a Doktori Iroda, az oktatási igazgató, a rektorhelyettesek, a szaktanácsadók feladatai
 • 9/2020. számú rektori utasítás augusztus 25-én
  A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, illetve a részönkormányzatok által szervezett gólyatáborok haladéktalan bezárása, a továbbiak megrendezésének visszavonása
 • 8/2020. számú rektori utasítás augusztus 19-én
  a gólyatáborok megrendezésének speciális szabályairól. Az utasítás a mai naptól 2020. szeptember 10-ig hatályos.
 • 7/2020. számú rektori utasítás június 30-án
  veszélyhelyzetre tekintettel kiadott egyes rektori utasítások hatályon kívül helyezése
 • 6/2020. számú rektori utasítás május 28-án
  a tanév meghosszabításáról a doktori képzésben
 • 4/2020. számú rektori utasítás március 27-én (archív)
  A felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatásának tilalma, az intézmény rendeltetésszerű használatának biztosítása, digitális oktatás folytatása
 • 2/2020. sz. rektori utasítás március 12-én
  Tavaszi szünet március 16-tól 22-ig, a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos, a kollégiumokból kiköltözés március 13-ig.
 • 1/2020. sz. rektori utasítás március 11-én
  Oktatási szünet – március 12-13-14. A magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. Rektori utasítás teljes körű oktatási szünetről.
 • Hatályon kívül helyezett utasítások
 • 11/2020. számú rektori utasítás november 26-án
  a kormányhivatal által kirendelet orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók kirendelésének időtartamáról
 • 5/2020. számú rektori utasítás az intézménylátogatás rendjéről május 8-án
  A 168/2020.(IV.30.) kormányrendelet felhatalmazza a rektort a felsőoktatási intézmény hallgatók által történő látogatásának engedélyezésére, ugyanakkor figyelemmel a fennálló veszélyhelyzetre, a Budapest főváros és Pest megye területén fennálló kijárási korlátozásra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben fenntartott beutazási korlátozásokra, valamint a kollégiumok korlátozott igénybevételi lehetőségeire fő szabályként – eltérő rendelkezésig – az egyetemi intézmények hallgatók által történő látogatása tilos. A fő szabálytól eltérően, kivételes esetekben lesz mód az egyetem területére belépni és célhoz kötötten, szigorú védelmi intézkedések betartása mellett az egyetem területén tartózkodni.
 • 3/2020. sz. rektori utasítás melléklete
  Méltányossági kérelem
 • 3/2020. sz. rektori utasítás március 12-én
  Rektori utasítás arról, hogy a hallgatóknak el kell hagyniuk a kollégiumot március 13-án, 24 óráig. Indokolt esetben méltányossági kérelem nyújtható be.

PTE Operatív Stáb határozatai 56

 • PTE Operatív Stáb 2021. szeptember 9-ai határozata
  a maszkhasználatra vonatkozóan a Pécsi Tudományegyetemen.
 • PTE Operatív Stáb 2021. szeptember 3-ai határozata
  az egyes képzéseken a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 2/2021. számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki együttes utasítás végrehajtásához
 • PTE Operatív Stáb 2021. június 7-ei és 8-ai határozatai
 • PTE Operatív Stáb 2021. május 25-ei és 27-ei határozatai
  A PTE Operatív Stáb állásfoglalásokat, ajánlásokat fogalmazott meg részben a PTE Média Kódexének és kríziskommunikációs rendjének megfelelő eljárásrendek tiszteletben tartására, részben a jelenléti munkavégzéshez történő visszatérés egyes kérdései vonatkozásában.
 • PTE Operatív Stáb 2021. május 12-ei határozata
 • PTE OS járványügyi higiénés ajánlások - május 12.
 • PTE Operatív Stáb 2021. május 6-ai állásfoglalása
 • PTE Operatív Stáb 2021. április 28-ai állásfoglalása
  A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja az „Immunválasz vizsgálata COVID-19 vakcinációt követően” című, országos kutatási projektben történő részvételre a toborzást az egyetem polgárai és hozzátartozói körében. A projekt célja a különböző vakcinák védőhatásának és annak időtartamának összehasonlítása a vakcinációk ismétlésének megtervezése érdekében.
 • PTE Operatív Stáb 2021. április 6-ai határozata
 • PTE Operatív Stáb 2021. március 8-i döntései
  A koronavírus miatti, rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezésének, és egyidejűleg a tárgyban új rektori és kancellári együttes utasítás kiadásának támogatása; a PTE kisgyermekes munkavállalói számára az elérhető lehetőségekről készült tájékoztató jóváhagyása
 • PTE Operatív Stáb 2021. január 12-i döntései
  a külföldi hallgatók beutazásával kapcsolatos egyetemi intézkedésekről
 • PTE Operatív Stáb 2020. december 1-i döntései
  A pedagógia területén tanulmányokat folytató hallgatók önkéntes munkája igénybevételének és előterjesztés szerinti megszervezésének támogatása; a Janus Egyetemi Színház decemberi produkciójának online módon történő közvetítésének támogatása; a 2300 forint/nap/fő összegben meghatározott „kollégiumi díj (naponkénti)” térítési jogcím bevezetésének javaslata; az egyetemi foglalkoztatottak, valamint a személyes jelenléthez kötött, tanulmányi cselekményekben érintett hallgatók bejelentési kötelezettsége; a kríziskommunikáció szabályai
 • PTE Operatív Stáb 2020. november 20-ai döntései
  A személyes jelenléthez kötött nyelvvizsgák a fokozott járványügyi intézkedések betartása mellett megtarthatóak; a kijárási tilalom alóli, kivételre okot adó körülmények fennállása esetén igazolás kiadása, ezek feltételei.
 • PTE Operatív Stáb 2020. november 18-ai döntései
  A hallgatói esélyegyenlőség megőrzése a távolléti oktatás és vizsgázás során; a hallgatók támogatása abban, hogy a tanulmányi bizottságok által megítélt kedvezményeikkel élhessenek; az oktatási igazgató felhatalmazása útmutatás kidolgozására a köznevelési, szakképző intézmények intézménylátogatási rendjének minimum szabályaira, egyeztetések lefolytatására.
 • PTE Operatív Stáb 2020. november 13-ai döntései
  A PTE intézménylátogatási rendje alapján, a korlátozó rendelkezések betartása mellett az egyetem oktatói, kutatói és hallgatói részére lehetőség van a kari könyvtárakkal előre egyeztetett időpontban dokumentum kölcsönzésre és visszavételre a kari épületekben; a külföldi hallgatók hazautazásához szükséges SARS-CoV-2 PCR- vizsgálata nem kötődik az egyetemen folytatott tanulmányokhoz, ezek költségét az egyetem nem vállalja át.
 • PTE Operatív Stáb 2020. október 22-ei ajánlása
  A Klinikai Központ betegellátó egységeiben az elektív ellátások biztosítása az aktuálisan rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitásoknak megfelelően
 • PTE Operatív Stáb 2020. október 20-ai ajánlása
  Az intézménylátogatás rendjéről és a járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről szóló 14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítása, a jelenléti oktatási formától eltérő oktatási formák felterjesztése a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárnak, a PTE fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményekbe kötelezettség teljesítése céljából beléphetnek a hallgatói jogviszonyban álló, iskolai gyakorlatot teljesítő tanárjelölt hallgatók, a kollégiumi beköltözéssel és lakhatással kapcsolatos, a járványügyi megelőzés céljából elrendelt szabályokról szóló 15/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítása
 • PTE Operatív Stáb 2020. október 12-ei ajánlása
  Javaslat az online oktatás során az előadásokról és a vizsgákról készített kép- és hangfelvételek egységes szabályozásáról szóló rektori és kancellári együttes utasítás kidolgozásáról; elkülönítésre alkalmas karantén, illetve szálláslehetőség biztosításának támogatása a koronavírus-fertőzött dolgozók számára a Damjanich Kollégiumban, valamint a Hunyor Szállóban üzemelő Nővérszálló alsó szintjén azon munkatársak számára, akik a járványhelyzet miatt szállást igényelnek; az egyetemi sportlétesítményekben, uszodákban, egyéb szabadidős létesítményekben a járványügyi készültség idején kizárólag a tanórák, a kutatáshoz kapcsolódó sportcélú tevékenység és a bérlői szerződéshez kapcsolódó sporttevékenység megtartása engedélyezett, szabadidős sportfoglalkozásra kizárólag a szabadtéri sportlétesítmények használhatóak; a PTE fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményekbe azok léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyukból fakadó kötelezettségük..
 • PTE Operatív Stáb 2020. szeptember 24-ei ajánlása
  A sportlétesítmények takarítását az egyetem látja el, az aktív sporttevékenység során a maszk viselése mellőzhető, az ezt nem végzők számára továbbra is kötelező, az egyetemi sport-, és egyéb szabadidős létesítményekben kizárólag a tanórák és a bérlői szerződéshez kapcsolódó sporttevékenység megtartása engedélyezett.
 • Kérelem a PTE nevében rendezvény engedélyezéséhez - nyomtatvány
  A PTE Operatív Stáb 6/2020. (IX.11.) ajánlása alapján a járványügyi készültség ideje alatt az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, közvetlen személyes kontaktust igénylő rendezvény csak kivételesen indokolt esetben, rektori engedély mellett tartható. A rektori engedélyt igénylő kérelmeket a Rektori Kabinet Protokoll és Rendezvény Iroda gyűjti és készíti elő mérlegelésre az Operatív Stábnak. A kérelmet nyomtatvány formájában kell benyújtani, és a rendezveny@pte.hu e-mail címre küldeni, mert az Operatív Stáb hetente csak egyszer ülésezik, és bírálja el a beérkezett kérelmeket. Így az engedélyeztetési eljárás kb. 1 hétre tehető.
 • PTE Operatív Stáb 2020. szeptember 11-ei ajánlása
  A habilitációs eljárások nyilvános előadásainak rendje, új munkaszervezési rend a PCR- vizsgálathoz szükséges mintavételek végzéséről, enyhébb szabályozás a bölcsődébe járó gyerekek maszkhasználatáról, a rendezvények engedélyezésével kapcsolatos eljárás, egyéni védőeszközök/maszkok biztosításának rendje
 • PTE Operatív Stáb 2020. szeptember 1-ei ajánlása
 • PTE Operatív Stáb 2020. augusztus 31-ei ajánlása
  A hallgatók SARS-CoV-2 PCR-vizsgálataival kapcsolatos költségek átvállalásának szabályai, a nem a PTE által végzett vizsgálatok költsége
 • PTE Operatív Stáb 2020. augusztus 28-ai ajánlása
  Jogszabály-módosítás kezdeményezése a teljes online ügyintézés érdekében, előadótermek jelenléti és távolléti oktatásra, IKT-eszközökkel felszerelt vizsgáztató terem kialakítása, informatikai eszközigények jelzése, előadásokon való részvétel hallgatói felelősségre, javaslatok a tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a térítési és juttatási szabályzat módosítására, International Welcome Desk felállítása
 • PTE Operatív Stáb 2020. augusztus 25-ei ajánlása
  Az egyetemi szervezésű gólyatáborok haladéktalan bezárása, a továbbiak megrendezésének visszavonása
 • PTE Operatív Stáb 2020. augusztus 18-ai ajánlása
  Általános rendelkezések a gólyatáborok megrendezésének szabályairól, a belépés és kilépés folyamatáról, az adatszolgáltatási kötelezettségről
 • PTE Operatív Stáb 2020. július 16-ai ajánlása
  A 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás haladéktalan módosítása, a külföldi kiküldetésekre és hivatalos beutaztatásokra vonatkozó eljárásrend szabályozása
 • PTE Operatív Stáb 2020. július 3-ai állásfoglalása
  a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgák, gyakorlati foglalkozások és a Klinikai Központban történő szakmai gyakorlatok higiénés feladatairól (11/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás)
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 29-ei döntései
  A testület módosított hatáskörrel való további működésének javaslata, hatályukat vesztett döntések, utasítások visszavonása, rendelkezésre álló védőfelszerelések összesítésének változása, a PTE Hotline telefonos ügyfélszolgálat működésének meghosszabbítása, az adományok kezelésével kapcsolatos eljárásrend fenntartása, az oklevélátadó ünnepségek higiénés szabályai
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 23-ai döntései
  A külföldi kiküldetések elrendelésének és engedélyezésének jóváhagyása az egyetem közalkalmazottai számára, a személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások, valamint a Klinikai Központban történő gyakorlatok higiénés feladataira vonatkozó eljárásrend elfogadása
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 23-ai döntései - melléklet
  Eljárásrend a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások, gyakorlatok és a Klinikai Központban történő gyakorlatok higiénés feladatairól
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 18-ai döntései
  Az Egyetemi Tudásközpont és Könyvtár nyitási kereteire, valamint a könyvtári szolgáltatások hozzáférésével kapcsolatos speciális szabályokra vonatkozó eljárásrend jóváhagyása, az Operatív Stáb döntéseinek, állásfoglalásainak fenntartása a következő Rektori Vezetői Értekezletig, a járványügyi készültség bevezetése kapcsán
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 12-ei döntései
  A PTE Operatív Stáb úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig továbbra sem rendelhető el és engedélyezhető külföldi kiküldetés a közalkalmazottak számára, a magáncélú külföldi utazások tervezésekor a hatályos jogszabályi intézkedések az irányadók.
 • PTE Operatív Stáb 2020. június 5-ei döntései
  Júniustól a PTE Szántó Kollégiumának „C” szárnyában az egészségügyi szakdolgozók részére kialakított karantén fenntartása nem indokolt, a szakdolgozói készenlét, illetve felügyelet biztosítása szükségtelen.
 • PTE Operatív Stáb 2020. május 26-i döntései
  A kollégiumok hallgatók általi látogatása továbbra is tilos, de személyes tárgyaikat elvihetik előzetes egyeztetés után, a megfelelő szabályok betartásával, a vendégszoba egy éjszakára, személyes jelenléthez kötött tanulmányi cselekmény teljesítését megelőzően lehetséges.
 • PTE Operatív Stáb 2020. május 13-i döntései
  A PTE külső megkeresésekre nem vállalja a koronavírus direkt kimutatására irányuló szerológiai tesztek készítését, a PTE sportlétesítményeinek általános megnyitását a veszélyhelyzet fennállása alatt továbbra sem támogatja, azok hallgatók általi használata csak egyedi kérelem alapján lehetséges.
 • PTE Operatív Stáb 2020. május 8-ai döntései
  Dr. Botz Lajos professzor tájékoztatójának jóváhagyása a Klinikai Központ klinikáin és intézeteiben folyó klinikai vizsgálatok vizsgálati készítményeinek veszélyhelyzet esetén történő helyes kezeléséről és kiszállításáról, a május 5-ei állásfoglalás helyesbítése a külső megkeresésekkel kapcsolatos szerológiai tesztek készítéséről.
 • PTE Operatív Stáb 2020. május 5-ei döntései
  A PTE Hotline telefonos ügyfélszolgálat működtetésének meghosszabbítása, a PTE külső megkeresésekre nem vállalja a koronavírus direkt kimutatására irányuló PCR, illetve COVID-19 szerológiai tesztek készítését.
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 24-ei döntései
  A Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások higiénés feladatai: az egyéni védőeszközök biztosítása, a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése, gyakori szellőztetés, külön szabályok a vizsgahelyiségek takarítására, a rendészet, portaszolgálat feladata
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 18-ai döntése
  A miniszteri levélben foglaltak alapján a különböző klinikákon, telephelyeken megfelelő számú ágyhely biztosítása a koronavírusos betegek számára, szervezeti egységek költözése
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 14-ei döntése
  A PTE RK Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatósága által kidolgozott, a nemzetközi felvételi eljárásrendek módosítására vonatkozó ajánlás egyhangú támogatása arról, hogy a felvételi eljárás hiányos egészségügyi dokumentáció mellett is lefolytatható, a felvételi határozat kiállítható. A dokumentumok pótlására a beiratkozásig van lehetőség, kivéve, ha a kar szigorúbb feltételeket szab.
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 9-ei döntései
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 3-ai döntései
  A Szegedi Tudományegyetem által fejlesztett, országos epidemiológiai előrejelzési rendszer fejlesztését célzó kutatási kérdőív kitöltésére vonatkozó felhívás közzététele a PTE Neptun rendszerében, az egyetemi telefonkönyv adattartalmának frissítésére vonatkozó, figyelemfelhívó hírlevél kiküldése az egyetemi munkavállalóknak.
 • PTE Operatív Stáb 2020. április 1-ei döntései
  A PTE Operatív Stáb 1/2020. (IV.I.) határozata alapján elfogadja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előterjesztését a veszélyhelyzet időszakában aktív kollégiumi díjak fizetési határidejének módosítására, valamint a kollégiumi díjakkal kapcsolatos túlfizetés, visszatérítés előterjesztésben foglaltak szerinti rendezésére, továbbá az átmeneti férőhelyen elhelyezett hallgatók díjfizetési helyzetének előterjesztésben foglaltak szerinti rendezésére.
 • PTE Operatív Stáb 2020. március 30-i döntései
  A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a Pécsi Tudományegyetem részére érkező adományok kezelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztés végrehajtását.
 • PTE Operatív Stáb 2020. március 26-i döntései
  Az Erasmusos utak költségeivel kapcsolatos egyéni kérelmek benyújtása, új hallgatói ösztöndíj az önkéntes munkát folytató hallgatóknak, nyilatkozat a koronavírus elleni küzdelemben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók erkölcsi és anyagi elismeréséről, a Neurológiai Klinika stroke osztályának Rét utcai telephelyre történő áthelyezése
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 24-i döntései
  Ajánlás a Magyar Rektori Konferencia részére a nemzetközi hallgatókat ért atrocitásokkal szembeni közös fellépésről, az önkéntes tevékenységre jelentkező hallgatók nyilatkozathasználatának támogatása, rövid tájékoztató anyag jóváhagyása a lakosságnak a Koronavírus Ellátó Központ működéséről, tájékoztató levél az egyetemi polgároknak a PTE Közhasznú Alapítvány tevékenységének támogatásáról
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 24-i döntései
  A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ védőfelszerelés rendszere kifejlesztésének, tervezésének, tesztelésének, prototípus gyártásának és bevizsgáltatásának támogatása, a védőfelszereléseket gyártó cégek védőeszközökre vonatkozó bevizsgáltatási, engedélyezési eljárásának támogatása, kizárólag a bevizsgált, hatósági engedéllyel rendelkező védőfelszerelések használatának engedélyezése, a hatósági engedéllyel nem rendelkező védőfelszerelés egészségügyi ellátórendszerbe történő juttatásának tiltása
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 23-i döntései
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 20-i döntései
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 19-i döntései
 • A PTE Operatív Stáb 40/2020. (III. 18) elektronikus úton hozott határozata
  A PTE Operatív Stáb egyhangúlag jóváhagyta a Humánpolitikai Igazgatóság által kidolgozott, NY22/2. számú „Megállapodás önkéntes segítői tevékenység ellátására egészségügyben” blankettát.
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 17-i döntései
 • A PTE Operatív Stáb 2020. március 16-i döntései
  A PTE Operatív Stáb javaslata értelmében az előírások szerint nyilvánosságot igénylő doktori cselekmények (pl. szigorlat, műhelyvita, védés), olyan módon kerüljenek megtartásra, hogy a cselekményen legfeljebb 10 fő vehet részt. A doktori cselekmény során lehetséges a nyilvánosság biztosítása, illetve a személyes jelenlétükben akadályozott bizottsági tagok infokommunikációs eszközök igénybevételével történő részvétele.
 • Köznevelési intézkedés csomag március 15-én
  PTE Operatív Stáb 12/2020. (III. 15.) elektronikus úton hozott határozata Tanítás nélküli munkanapok elrendelése, tanulói adatok összegyűjtése, digitális tananyag kidolgozása
 • A PTE Operatív Stáb március 12-ei ülésén meghozott döntései

EMMI útmutatók, tájékoztatók 6

Munkaügyi tájékoztatók 3

Kancellári utasítások 2

 • 6/2020. számú kancellári utasítás március 31-én
  A PTE-t érintő közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban elektronikus úton megvalósítandó adminisztrációs eljárásrend meghatározása, általános rendelkezések, utasítás hatálya, a Bíráló Bizottság összetétele, határozatképessége, a szavazás szabályai, döntési javaslat készítése
 • 5/2020. számú kancellári utasítás március 15-én
  Kancellári utasítás a koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai és munkavállalói otthonukban történő – home office – munkavégzésére vonatkozóan.

Útmutatók, tájékoztatók 20

Kormányrendeletek 1

 • A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet
  A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen alapos indoknak minősül egyebek mellett a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával. Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A rendelet 2020. március 28-án lép hatályba.

Rektori és kancellári együttes utasítások 40

VPN hozzáférés igénylés 2

Dékáni utasítások 1

 • 10/2020. számú Dékáni Utasítás - július 15.
  A 2020/2021-es tanév első szemeszterének elindítása jelenléti-, online-, illetve hibrid oktatás keretében, járványügyi szabályok betartása, hibrid oktatásra vonatkozó alapelvek, a rendkívüli vizsgaidőszak feltételei, az őszi vizsgaidőszak megszervezésének szabályai, a szigorló évhez kapcsolódó határidők, klinikai szakmai gyakorlatok rendje, az önkéntes munka gyakorlati képzésbe történő beszámításának menete, feltételei

Nyilatkozatok COVID védőoltáshoz 2

Rektori - kancellári - KK elnöki utasítások 2