Nemzetközi akkreditációnk

Megszerezte az Orvosképzési Világszövetség szempontrendszere szerinti akkreditációt a pécsi orvoskar

Megszerezte az Orvosképzési Világszövetség (WFME - World Federation for Medical Education) szempontrendszere szerinti akkreditációt a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, ezzel tovább erősödött a PTE ÁOK diplomájának nemzetközi értéke.

Ahogy az a WFME honlapján olvasható, az Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) döntése szerint 2024-től csak olyan külföldi intézményben szerzett diplomát lehet honosítani az Amerikai Egyesült Államokban, mely eleget tett a szervezet által elfogadott akkreditációs folyamat kritériumainak.

Annak érdekében, hogy magyar orvosképzők is megfeleljenek ennek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a hazai orvosképzés nemzetközi versenyképességének és elismertségének erősítése érdekében vállalta, hogy megszerzi a World Federation For Medical Education licencét. Ennek birtokában a MAB végzi a hazai orvosképző intézmények WFME sztenderdjeinek megfelelő értékelését, és jogosulttá válik WFME-akkreditációt adni.

A pécsi orvosképzés komplex vizsgálata

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Látogató Bizottsága (MAB LB) 2021. szeptemberében felkereste a PTE Általános Orvostudományi Karát és lefolytatta az akkreditáció megszerzéséhez szükséges pilot eljárást.

A jelentés meghatározott szempontrendszer alapján vizsgálta a pécsi orvoskart, kitérve többek között a képzési programokra, a hallgatói támogatás rendszerére, az oktatói teljesítményre, az oktatók képzésére, fejlesztésére, de vizsgálták az oktatási infrastruktúrát, a klinikai képzés feltételeit is, valamint a minőségbiztosítás is górcső alá került.

Kiemelték a pécsi orvosképző összetett stratégiai tervét, a Tanulási kultúra koncepció, a Well Being koncepció, az Épített környezet koncepció, valamint a Tudomány és innováció koncepció pillérein nyugvó PotePillarst is. Az elsőként elkészült Tanulási kultúra koncepció kapcsán megállapították, hogy az nem csupán oktatási módszerekre fókuszál: komplex módon kapcsol össze területeket, hangsúlyt fektet a szervezeti kultúra fejlesztésére, az elköteleződés elősegítésére, motivációs rendszerek építésére, oktatási és pedagógiai módszerek fejlesztésre.

Elismerően szóltak a pécsi orvoskar fejlesztéseként létrejött PotePediáról, mely egy többnyelvű tananyagrendszer, digitális orvoskari tudásbázis, megjegyezve azt is, hogy a rendszer támogatja a pedagógiai módszerek kiteljesülését.

A MAB Látogató Bizottság megállapította azt is, hogy a kar vezetése elkötelezett a magas színvonalú oktatás, kutatás és betegellátást szolgáló tevékenység, valamint a kiválóságra való törekvés és a humánerőforrás megbecsülése, fejlesztése mellett.

WFME-licenc a pécsi orvoskarnak 2030-ig

A MAB LB a kari önértékelés, valamint a helyszíni látogatás alapján úgy határozott, hogy a PTE Általános Orvostudományi Karának általános orvosképzése a WFME 2020 sztenderdek alapján 8 éves akkreditációban részesíthető, melynek félidejében személyes látogatással egybekötött monitoreljárást tartanak. Az indoklás szerint a PTE ÁOK

  • a minimumfeltételekben (képzési program, az oktatók kiválasztása, hallgatók felvétele, oktatási infrastruktúra, klinikai képzés feltételei, az intézményi szervezeti rendszere, a működést, oktatási és tudományos tevékenységet támogató szervezeti rendszer) megfelelt,
  • a minőségbiztosítási folyamatokban (küldetésnyilatkozat, képzési program kialakítása és felülvizsgálata, az értékelés minőségbiztosítási folyamata) részlegesen megfelelt,
  • a támogató folyamatokban (a képzés során alkalmazott oktatási módszerek, az értékelés rendszere, a hallgatói támogatási rendszer, az oktatói teljesítmény, az oktatók képzése és fejlesztése) megfelelt.

A Magyar Akkreditációs Bizottság július eleji tájékoztatása szerint a támogató döntés a MAB WFME akkreditációjának megszerzésének napján, 2022. március 8-án lépett hatályba. Ennek értelmében a PTE ÁOK általános orvosképzésének WFME akkreditációjának hatálya idén tavasztól egészen 2030. március 3-ig áll fenn. Azaz aki a pécsi orvoskart választja alma materének, az általános orvos diploma sikeres megszerzését követően a jövőben is építhet karriert az itt megszerzett ismeretanyaggal és oklevéllel a tengerentúlon.

Melléklet:

MAB látogató bizottsági jelentése

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!