Nyitólap Rólunk Tények és adatok

Feedback (OMHV) rendszer

A felsőoktatási piacon verseny zajlik, s a kialakított márka már nem csak az intézményé, hanem az ügyfeleké, azaz a hallgatóké is. A márka-alakítás, a beleszólás egyik lehetősége a hallgatói elégedettség folyamatos mérése, az oktatással kapcsolatos visszajelzések értékelése, melyek alapján fejlesztési folyamatok indíthatóak az oktatás minőségének további javítására. A PTE ÁOK-n működtetett feedback rendszer célja éppen ez. Nem öncélú, hanem további implementációk alapjául szolgál. Speciális workshopok, kurzusok segítségével az oktatói készségek fejlesztéséhez ad támogatást, beépül az oktatói követelményrendszerbe, és az oktatói munka minősége az oktatói karrier részét képezi. Növeli a hallgatók felelősségtudatát, hiszen véleménye már ténylegesen számít, s hosszabb távon javítja a hallgatók-oktatók együttműködési készségét.

A Feedback Bizottság, valamint elődei az 1977/78-es tanévtől papír alapú kérdőívekkel végeztek felméréseket az oktatás hallgatói elégedettségének mérésére. Ez a módszer bővült a 2010/11-es tanévtől az online és monitor csoportos vizsgálatokkal. A hallgatói válaszadás motiválására speciális bónusz rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be a 2012/13-as tanévtől.

Az online kérdőívek készítésénél különösen nagy hangsúlyt fektettünk a kitöltők személyes adatainak védelmére. A kérdőívek teljesen anonimak és a kitöltés elmulasztásának nincsenek (nem is lehetnek) negatív következményei. A rendszer semmilyen formában nem tárolja, hogy ki, melyik kérdőívet töltötte ki, csak annyit, az adott hallgató kitöltött-e kérdőívet vagy sem. Még a rendszer fejlesztői sem tudják összekapcsolni a kérdőívet annak kitöltőjével.

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS A GYAKORLATVEZETŐK FELMÉRÉSE

Az alkalmazott kérdőív két részből áll. Az első részben a tantárgy, a második részben a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatvezető értékelését végzik a hallgatók. Mindhárom oktatási nyelv összes kötelező tantárgya része a felmérésnek. A kérdőívek a vizsgaidőszak utolsó napján jelennek meg, ezt követően két hétig tölthetőek ki.

A felmérés célja a tantárgyak hallgatói szemmel történő értékelése, az oktatással kapcsolatos problémák feltárása, illetve az elégedettség kifejezése. A kérdőív rövid, könnyen kezelhető, és bár nem illeszthető tökéletesen minden tárgyhoz, alapvetően megfelel a lekérdezés céljainak. Az ennél részletesebb visszajelzés az oktatással kapcsolatos elégedettségről az ún. Monitor csoport feladata.

A kötelező tárgyakat értékelő kérdőíveket kitöltő hallgatókat egy nappal korábbi vizsgafelvételi lehetőséggel jutalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik minden kötelező tantárgyat értékelő kérdőívet kitöltenek a határidőn belül, a következő szorgalmi időszakban a hivatalosnál egy nappal korábban kezdhetik meg a vizsgafelvételt. A választható kurzusok, előadások és vizsgák értékelésére nincs szükség a kedvezmény elnyeréséhez.  Azoknak a hallgatóknak is érdemes kitölteni a kérdőíveket, akik a következő félévet passzív hallgatóként töltik, mert lehetőségük van átörökíteni kedvezményüket a következő aktív félévük vizsgafelvételére.

MONITOR CSOPORTOS LEKÉRDEZÉS – KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

Az ún. Monitor csoport egy hallgatói szakértői csoport, amelynek feladata, hogy az adott szemeszterben oktatott kötelező tárgyak előadásairól rendszeres és részletes visszajelzést adjon. A Monitor Csoport tagjai az adott évfolyam hallgatói, olyanok, akik nemcsak a saját, hanem az évfolyam többségének véleményét felelősségteljesen jelenítik meg az oktatással kapcsolatban.

A lekérdezés célja a tantárgyak részletes felmérése, az oktatás erősségeinek és gyengeségeinek tárgyankénti meghatározása. A hallgatók egy 100 - 150 kérdéses kérdőívet töltenek ki, melyet minden évfolyamhoz külön-külön – az oktatott tárgyaknak megfelelően – alakítunk ki.

A hallgatók konkrét feladatai:

  • Rendszeres és tudatos jelenlét az előadásokon, ezt követően a kérdőív kitöltése (COOSPACE rendszeren keresztül).
  • Részvétel egy átfogó kérdőív összeállításában, amely az egyes tantárgyakkal kapcsolatos aktuális problémákra is kitér.
  • A vizsgákat követően a kérdőív kitöltése.

(A programban résztvevő hallgatók munkájukért jelképes díjazásban részesülnek a félév során.)

TOVÁBBI ONLINE LEKÉRDEZÉSEK

A kérdőíveket a hallgatók az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tölthetik ki. A kérdőív a megfelelő tantárgy színterében jelenik meg, ahol a megadott határidőn belül a hallgató azt csak egyszer töltheti ki.

Választható tantárgyak értékelése

Minden hallgató számára a 13. oktatási héten az elektív és a fakultatív tantárgyak színterében jelenik meg a tárgyra vonatkozó kérdőív, melyet a vizsgaidőszak végétől számított egy hónapig tölthetnek ki.

Vizsga értékelése

A hallgatók a vizsgák értékelésre vonatkozó kérdőívet, mely 24 órával a vizsga után jelenik meg, a vizsgaidőszak végétől számított egy hónapig tölthetik ki.

Előadások értékelése

A hallgatók számára a félév elejétől a tantárgy színterében a tanrendi előadás napján megjelenik egy kérdőív, melyet az előadást követően két hétig tölthetnek ki.

„Beiskolázási kérdőív”

A frissen beiratkozó (elsős, „gólya”) hallgatók számára elérhető kérdőív minden tanév szeptemberében. Az „elsős” hallgatóknak ezt a kérdőívet kell kitölteni a kedvezmény elnyeréséhez.

Tények a feedbackről

  • 4 szakon
  • 3 nyelven (magyar, angol, német)
  • 475 kötelező tárgyat mérünk félévről-félévre
  • A hallgatóknak több mint 3200 „választható” tárgy, 1900 előadás és 95 000 vizsga értékelésére van lehetőségük

Eddig több, mint 150 000 kitöltött kérdőívet elemeztünk tudományos igénnyel.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!