Tudományos Bizottság

ElnöK

Dr Seress László (Központi EM Labor) egyetemi tanár MTA doktora

Titkár

Dr Ábrahám István (Élettani Intézet) egyetemi docens MTA doktora

Tagok

Dr Dóczi Tamás          (Idegsebészeti Klinika) egyetemi tanár MTA doktora akadémikus

Dr Gőcze Péter           (Szülészeti Klinika) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Janszky József       (Neurológiai Klinika) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Kovács Magdolna  (Anatómiai Intézet) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Molnár Péter         (Farmakognóziai Tanszék) egyetemi tanár MTA doktora

                                   (gyógyszerészeti szak képviseletében)

Dr Olasz Lajos           (Fogászati és Szájsebészeti Klinika) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Nagy Ákos            (Fogászati és Szájsebészeti Klinika) egyetemi docens (fogászati szak

                                     képviseletében)

Dr Pintér Erika           (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Pongrácz Judit      (Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet) egyetemi tanár MTA doktor    

Dr Szekeres Júlia        (Orvosi Mikrobiológiai Intézet) egyetemi tanár MTA doktora

Dr Wittmann István   (II. sz Belgyógyászati Klinika) egyetemi tanár  MTA doktora

 

Állandó meghívott:

Dr Reglődi Dóra        (Anatómiai Intézet) egyetemi tanár, MTA doktora

 

Pécs, 2017. január 3.

 

A Tudományos Bizottság feladata

A Tudományos Bizottság elsősorban a tudományos teljesítmények objektív értékelésével foglalkozik

1. A Tudományos Bizottság (TudBiz) tagjai rendelkeznek az MTA doktori fokozattal és az egyetemi tanári ranggal

2. A Bizottság összetételében képviselve vannak az elméleti intézetek (6 fő) és a klinikák (7 fő), azon belül a belgyógyászati (1 fő) és sebészeti ágak (4 fő) valamint szülészet-nőgyógyászat (1 fő).

3. A Bizottságnak előre meghatározott éve programja nincs, a dékán (Kari Tanács) tanácsadó ill. véleményező testülete lévén azokkal a kérdésekkel foglalkozik. melyekben a Kar Dékánja véleményét kéri.
 

4. Legfontosabb és minden évben ismétlődő feladatok:
a.) docensi pályázatok véleményezése
b.) egyetemi tanári pályázatok véleményezése
c.) intézetvezetői pályázatok véleményezése
d.) kiváló publikációs díj pályázati véleményezése
e.) kiemelkedő szellemi alkotás pályázati véleményezése

5. A Kari tudományos teljesítmények intézetenkénti értékelése, illetve szükség szerint intézeti vagy egyéni statisztika készítése a tudományos teljesítményekről. Annak meghatározása, hogy valamely értékelésnél mit tekintünk tudományos teljesítménynek és mit nem. Különös jelentősége van ennek a Kar akkreditációja körüli időben, amikor a Kart értékelő testületek számára készül jelentés. Ennek céljait szolgálta az ugyancsak a Tudományos Bizottság fennhatósága alá tartozó és jelenleg is létező Kari Tudományos Adatbázis működtetése. Az adatbázis jelenlegi állapota nem megfelelő, de annak felújításában „revitalizálásában” várunk a Magyar Tudományos Művek Tára elkészülésére illetve a PTE és az ÁOK ehhez való csatlakozására, hogy egy MTA-val és OTKA-val kompatibilis adatbázist tudjunk fejleszteni. Ennek beindulására mihamarabb sor kell kerüljön, mert a jövő év folyamán az adatbázis frissíttetése és bővítése nagyon fontos Kari érdek. Az adatbázis gyakorlatilag személyre, intézetre és az egész Karra akár évekre lebontva képes adatokat szolgáltatni, de a jelenlegi feltöltöttségi szint miatt nem ad releváns értékeket.

6. A TuD.Biz határozta meg és ellenőrizte a Karon az egyes egyetemi fokozatokhoz szükséges tudományos teljesítmények szintjét és készítette el a követelményrendszert.

7. A Tud.Biz a K + F kapcsolatban felmerülő kérdésekkel is foglalkozik (a megszűnt K+F bizottság két vezető tagja Illés Tamás és Dóczi Tamás most tagja a Tud- Biz.-nak).

8. A Tud.Biz tagjai részt vesznek a Habilitációs és PhD Bizottságok munkájában.

 

Pécs, 2010-10-25
Dr Seress László
Tudományos Bizottság
Elnöke  

Munkatársaknak