Nyitólap Munkatársaknak Tudomány és szakma

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT)

Az Európai Unió ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) kezdeményezéséhez csatlakozva Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter elindította a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) Projektet. A projekt célja a jelenleg Magyarországon meglevő jelentősebb, ún. nemzeti kutatási infrastruktúrák felmérése, átláthatóvá tétele, és átfogó kutatási infrastruktúrafejlesztési stratégia megalkotása, beleértve a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás kérdéseit is. Nekifut logo - jpg

A projekt szakmai irányítását az Irányító Testület (IT) végzi, amely első ülését 2008. szeptember 12-én tartotta. Az Irányító Testület elnöke Kroó Norbert, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alelnöke, társelnöke Falus András, akadémikus, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének vezetője. Az IT olyan szakmai testület, amelynek összeállításánál fontos szempont volt az egyetemi, MTA-intézeti és vállalati szektorok nagyjából azonos, valamint az egyes tudományterületek arányos képviselete. A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter a projekt szervezésével a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (NKTH) bízta meg.

A nemzeti kutatási infrastruktúra fejlesztési útiterv megalkotása az előretekintés (angolul: foresight) módszerével készül. Ennek keretében a projekt nagyszámú érdekelt és érintett bevonásával, a szakmai közösségeken belüli, valamint azok közötti véleménycserével, konszenzusépítéssel törekszik meghatározni a kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolható lehetséges jövőképeket, majd megjelölni a legkedvezőbb és elérhető jövő megvalósításához szükséges lépéseket.

A projekt hatásaként érvekkel megalapozott, hosszú távú döntések születhetnek a kutatási infrastruktúrafejlesztésről, aminek eredményeképpen javulni fog a kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés lehetősége a kutatók számára, valamint nő az európai kutatási pályázatokon a sikeres részvétel esélye.

A kérdőíves felmérések eredményeként az ország stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúráiról egy web alapú regiszter készült el, amely segíti a kutatási infrastruktúrák által nyújtott szolgáltatások és lehetséges együttműködő partnerek elérését a bel- és külföldi kutatók számára egyaránt. A regiszter magyar és angol nyelven elérhető a http://regiszter.nekifut.hu honlapon.

 

Munkatársaknak
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!