Nyitólap Hallgatóknak Szállás, közlekedés, további szolgáltatások

Tanácsok gyalogosoknak, kerékpárosoknak, motorosoknak és járművezetőknek

Gyalogosan

Kerékpárral

Motorkerékpárral

Gépjárművel

​Balesetmentes közlekedést kíván a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya!

 

 

TANÁCSOK GYALOGOSOKNAK

​A közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok. Ők azok, akiknek közúti baleset esetén közvetlenül a testük érintkezik a járművekkel, s a minimális védelem nyújtására sem képes ruházaton kívül más védelmi megoldás, illetve eszköz nem áll rendelkezésükre.

​A közlekedésben gyalogosnak tekinthető

- az úton gyalogosan közlekedő személy (a kutyát sétáltató is)

- az úton kerékpárt vagy segédmotoros kerékpárt toló személy

- az úton gyermekjátékkal, rollerrel, kerekes székkel közlekedő, gyermekkocsit, talicskát toló személy

Hol közlekedhetünk?

Gyalogosan a járdán vagy útpadkán ajánlott közlekedni. Tudni kell, hogy abszolút elsőbbsége sehol nincs a gyalogosnak. Amennyiben nincs járda, gyalogosan az úttest szélén, egy sorban, lakott területen kívül mindig a járműforgalommal szembe haladjanak. Gyalogos az úttesten elsősorban kijelölt gyalogos-átkelőhelyen mehet át. Ha a közelben ilyen nincs, akkor lakott területen lévő főútvonalon az útkereszteződésnél, egyéb helyen bárhol átmehet a gyalogos az úttesten a megfelelő körültekintés után. Fontos, hogy az úttesten a legrövidebb áthaladást biztosító irányban menjen át. Mielőtt a járdáról az úttestre lépnek, meg kell győződni az áthaladás veszélytelenségéről. Féktávolságon belül gyalogos nem léphet a járművek elé.

A gyalogosok átkelése az úttesten

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. Csak a zöld jelzésre lehet áthaladni. A zöld jelzés villogása azt jelzi, hogy az áthaladást be kell fejezni, ilyenkor az átkelést már meg sem szabad kezdeni, mivel hamarosan a keresztező irányból érkező járművek kapnak szabad jelzést.

Láthatóság

A gyalogosok sokszor nem kellően észlelhetőek, melynek veszélyeivel nem számolnak. 2008. január 1-je óta lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt kell viselnie.

Ehhez kapcsolódik a „Látszódj, hogy élhess!” elnevezésű kampányunk, mely során a láthatósági mellényeket adunk a lakott területen kívül közlekedő gyalogosok részére és a helyszínen készült fotóval szembesítjük őket, láthatóságukkal, illetve láthatatlanságukkal.

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.

Amikor a forgalmat a rendőr irányítja

Sok gyalogos elbizonytalanodik, amikor a forgalmat rendőr irányítja. A karos forgalomirányítás lényege, hogy amikor a rendőrt elölről vagy hátulról látjuk, akkor ez tilos jelzést jelent. Amikor a karját függőlegesen felemeli, szintén meg kell állni, mert az a forgalom irányának a megváltozását jelzi. Ha a rendőr kinyújtott karjával párhuzamosan érkezünk, akkor szabad az út.

TANÁCSOK KERÉKPÁROSOKNAK

Hol közlekedhetünk?

Kerékpárral az alábbi utakon közlekedhetnek: kerékpárút, kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, zárt kerékpársáv, útpadka, gyalog- és kerékpárút. Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog - és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpárnyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.   Járdán csak a feltételek megléte esetén, ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan vagy 12 éven aluli gyermek esetében „Főútvonal” jelzőtáblával jelzett úton, legfeljebb 10 km/h sebességgel, a gyalogosok zavarása nélkül szabad közlekedni.

A kerékpár kötelező tartozékai

A közúti forgalomban lévő kerékpár legyen felszerelve az alábbi kötelező tartozékokkal: könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés, két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, hangjelző berendezés, amely csak csengő lehet, a kerékpáron vagy a kerékpároson legyen egy elől fehér  vagy kadmiumsárga fényt adó és egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző folyamatosan égő vagy villogó lámpa, elől egy  fehér, hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő, legalább az első keréken legalább 2 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (küllőprizma). A kötelező tartozékokkal fel nem szerelt kerékpárral (gyermekjáték vagy sporteszköz) a saját biztonságuk érdekében ne közlekedjenek közúton!

Ajánlott kiegészítők

A kerékpárt hajtó részére ajánlott biztonságot fokozó kiegészítők: kerékpáros bukósisak, térd- és könyökvédő, kerékpáros napszemüveg. Jó, ha van a kerékpáron kulacstartó, szerszámtáska, pumpa és elsősegély nyújtásra alkalmas egységcsomag is.

Láthatóság

A kerékpárosok sokszor nem kellően észlelhetőek a közlekedés többi résztvevője számára, melynek veszélyeivel nem számolnak. 2008. január 1-je óta lakott területen kívüli út úttestjén közlekedő kerékpárosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt kell viselnie, hiszen közvilágítás nélküli útszakaszon csak ebben az esetben észlelhetőek.

Átkelés az úttesten

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen átkelve szálljon le kerékpárjáról és tolja át a túloldalra, hiszen csak így számít gyalogosnak. Amennyiben nem száll le kerékpárjáról, nincs elsőbbségé a járművekkel szemben!

 

Néhány szót a „Behajtani tilos” jelzőtáblával jelzett úton való közlekedésről: Ezen útszakaszra akkor hajthat be kerékpáros, ha kiegészítő tábla azt megengedi és az utca másik oldalán az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla alatt kiegészítő táblával figyelmeztették a járművezetőket a szembejövő kerékpárosok közlekedésére.

Személyszállítás kerékpárral

Jó, ha tudják, hogy kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat egy 10 évnél nem idősebb utast pótülésen. Ebből érdemes beszerezni a szállítandó gyermek méretéhez leginkább igazodó pótülést, mely olyan módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja.

Kerékpár utánfutó használata

A kerékpárhoz legfeljebb 70 cm széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű, két nyomon futó kerékpár utánfutó kapcsolható, melyet piros színű háromszög alakú fényvisszaverővel és hátsó helyzetjelző lámpával kell felszerelni.

TANÁCSOK MOTORKERÉKPÁROSOKNAK

A motorkerékpáros közlekedés amellett, hogy nagyobb szabadságot ad, jóval veszélyesebb, mint a személygépkocsival való közlekedés, hiszen a motorost nem védi a karosszéria és a légzsákok, csak a bukósisak használata kötelező, egyéb védőfelszerelések használata pedig ajánlott. Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy Ön is biztonságban élvezhesse a motorozás előnyeit!

Ha indul a szezon…

A jó idő beköszöntével előkerülnek a hónapokig nem használt motorkerékpárok és sajnos bekövetkeznek az utakon az első motorkerékpáros-balesetek. Azért, hogy ezeket megelőzzük, fontos, hogy a motorkerékpár és vezetője is felkészüljön a szezonra. A motorkerékpárnak a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben foglaltaknak meg kell felelnie és a biztonságos közlekedés érdekében hasznosnak tartjuk a részvételt vezetéstechnikai tréningeken is, ahol zárt pályán, biztonságos körülmények között ismerkedhetnek járművük menettulajdonságaival és az esetleges vészhelyzetek elhárításának módjával. Az első elindulás előtt ellenőrizzük az olajszintet, a hűtőfolyadékot, a világítás és kürt működését. Kiemelt jelentőségű a kerekek, gumik és fékek állapota. Ellenőrizzük a kezelőszervek beállításait is. Gyakorlás során fontos beartani a fokozatosság elvét! Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyalogosan közlekedőkre, valamint arra, hogy a nagyobb járművek számára Önök is láthatóak legyenek, soha ne végezzenek hirtelen manővereket, mely megtévesztheti a többi járművezetőt. Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a közlekedési szabályok változásait!

Veszélyes manőverek motorkerékpárral

Fékezés: Mivel a motorkerékpárok is sokfélék, ezért nincs egységes fékezési technika! Az első és hátsó fékerő adagolásának aránya attól függ, hogy milyen motorkerékpárral közlekedünk, szállítunk-e utast és milyen az úttest állapota, minősége.

Kanyarodás: A kanyarba való behaladást lassan végezük, majd egyenletes gázadás mellett vegyük be a kanyart, végül fokozatos gázadással kezdjünk gyorsítani, megakadályozva ezzel a hátsó kerék kicsúszását.

Előzés: A manőver előtt meg kell arról bizonyosodni, hogy az előttünk haladó jármű biztosan nem kanyarodik balra, sőt, a környező utcákra és parkolóhelyekre is figyelni kell. Jobbról és kanyarban soha ne előzzön!

Közlekedés éjszaka: Sötét plexivel ne motorozzon éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett! Lakott területen kívül  közlekedve ne nézzen a szembejövő járművek fényszóróiba és figyeljen az erdei állatokra, mert éjszaka aktívak.

Motorozás esőben: Vizes felületen kisebb a tapadás, a vízréteg pedig eltakarja a kátyúkat és az olajfoltok is láthatatlanná válnak. Kisebb tempóval és nagyobb követési távolságot tartva közlekedjen. Különösen csúsznak ilyenkor a csatornafedelek, a sínek, poros útszakaszok, az útburkolati felfestések és a fehér aszfalttal vagy macskakővel burkolt utak.

Tilos és veszélyes: egykerekezni, elengedett kormánnyal közlekedni és balesetveszélyes a kanyarokat levágni, a záróvonalat átlépni!

A motorkerékpár-vezetők által leggyakrabban okozott balesetek az alábbi okokra vezethetők vissza:

  • sebesség nem megfelelő megválasztása (abszolút és relatív gyorshajtás)
  • irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása
  • szabálytalan előzés
  • elsőbbség meg nem adása
  • megállási kötelezettség elmulasztása

A motoros biztonságát védő felszerelések, ruházat

Egy esetleges baleset bekövetkezésekor nagy hasznát vehetjük a különféle védőfelszereléseknek. Ezekből mindig megfelelő méretűt kell vásárolni, különben nem megvédeni fognak, hanem inkább balesetveszélyt idéznek elő. Ajánlott kesztyű, csizma és protektorral ellátott védőruha viselése.

 

 

 

 

TANÁCSOK JÁRMŰVEZETŐKNEK

Az közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a (a továbbiakban: KRESZ) 4. § (1) bekezdésének c) pontja alapján „Járművet az vezethet, aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.”

Az alkohol a gyomron és a beleken keresztül a vérbe kerül, majd az agyra gyakorolt hatásaként nyugtatja és lelassítja a szervezet működését.

Ugyanolyan mennyiségű elfogyasztott alkohol hatása egyénenként különböző mértékű lehet, a testsúly, az utolsó étkezés ideje és a felszívódásra hatással lévő betegség is befolyásolhatja. Az alkoholos állapot vezetés során tompítja a helyzetfelismerő és problémamegoldó képességeket, növeli a reakcióidőt. Ez pedig a közlekedésben akár végzetes is lehet!

Aki Magyarországon ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezet, azzal szemben a gépjárművezető szervezetében jelen lévő alkohol mennyiségéről függően 30 000.- Ft – 100 000.- Ft közötti közigazgatási bírságot szabhatnak ki és vezetői engedély elvételére is sor kerülhet, mely következménye bírósági eljárás.

Finn-módszeres ellenőrzés

Baranya megyében rendszeres az ittas vezetők forgalomból való kiszűrése céljából bevezetett Finn-módszeres ellenőrzés.  A módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr bevonásával pillanatok alatt elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető az ellenőrzés során nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal tovább haladhat, míg ittasság esetén az érintetteket félreállítják és velük szemben eljárást kezdeményeznek.

Ha Ön kulturált szórakozás keretében alkoholt fogyasztott, gondoskodjon a biztonságos hazaszállításáról, melyre több lehetőség is van: soros „bulisofőr” kiválasztása a társaságból, éjszakai tömegközlekedési járat vagy taxi igénybevétele, esetleg hozzátartozó igénybevétele. Soha ne szálljon be családtagja, ismerőse mellé, ha alkoholt fogyasztott. Sőt! Őt se engedje vezetni! Ha tud alkoholfogyasztásáról és megtörténik a baj, Ön is felelős lesz a történtekért!

Hallgatóknak
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!